Kris

Vi vårdar våra kunders varumärken med kriskommunikation

Kriskommunikation och krisberedskap ser vi som självklara inslag för den som vill vårda sitt varumärke. Om en kris går överstyr kan år av uppbyggt förtroende och ett starkt varumärke snabbt raseras.

Du blir sällan bedömd utifrån själva krisen utan från hur du hanterar den. De företag som aktivt ger svar och informerar ansvarsfullt, ärligt och öppet undviker i större grad rykten och spekulationer. Kriskommunikation är ett stort område inom PR och ett ämne som vi på Jansäter Kommunikation brinner lite extra för. Vi erbjuder rådgivning och åtgärder för hela krisförloppet, så väl före, under som efter krisen. För oss är det viktigt att ha en ett helhetsperspektiv på krishanteringen. Vi vill ge dig en trygg grund att stå på när det oväntade väl inträffar.

När vi arbetar med kriskommunikation och krishantering utgår vi ifrån:

  • Riskanalys med handlingsplan
  • Digitala verktyg för interaktiv krishantering
  • Förankring och övningar

Inom Jansäter Kommunikation finns bred kunskap och erfarenhet från förebyggande och förberedande kriskommunikation. Sedan 2011 är kriskommunikationen utbruten till en egen bifirma. För att läsa mer om våra tre steg och verktygen för snabb, enkel och tillgänglig kriskommunikation läser du vidare på kriskommunikation.nu