Medieträning

Medieträning som förstärker företagets medierelationer

Deltagarna får praktisk färdighet i konsten att umgås med media (både för dem som är talesmän och för dem som ska ta emot journalister). Övningarna sker tillsammans med erfarna journalister och kameramän. Vi förbereder nyckelpersoner i kriskommunikation som ett viktigt led i företagets strategiska planering. Målet är att öka kunskapen om mediernas sätt att arbeta och vilka spelregler som gäller för att skapa större skicklighet hos ansvariga aktörer att möta medierna i en krissituation. Det enda du behöver göra är att skicka ditt namn och telefonnummer till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.