Marknadsföringens grunder

Marknadsföringens grunder och varumärkesbyggande


Ett varumärke som byggs inifrån organisationen på en stabil värdegrund ökar både medarbetarnas och kundernas kunskap, förtroende och lojalitet. Jansäter Kommunikation formulerar strategi, mål och budskap som blir den plattform på vilken all kommunikation byggs upp. Vi arbetar med helhetslösningar där alla delar av kommunikationen, reklam såväl som PR, samverkar för att få större genomslagskraft.

Tillsammans med oss stärker du ditt varumärke genom att ta fasta på de värderingar som finns inom organisationen. För att skapa en lönsam verksamhet krävs att de värderingar och budskap som varumärket bygger på kommuniceras till organisationens omvärld. Vi hjälper dig att anpassa kommunikationen till målgrupperna vare sig det gäller kunder, leverantörer eller medarbetare.

Vi kan använda oss av vårt egenutvecklade digitala enkätverktyg för att undersöka vision, mission, affärsidé osv hos de anställda inom organisationen för att gemensamt bygga upp vad varumärket ska stå för.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.