Att göra intryck och sätta avtryck

Gör ett bra första intryck

Vi kommunicerar lika mycket med våra handlingar och känslor som med tal och skrift. Det tar några sekunder att bilda sig en uppfattning... och mycket längre tid att ändra den uppfattningen. Man får heller aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

Kommunikationen återspeglar dina värderingar, åsikter, egenart… JA, ALLT. Allt du gör kommunicerar vare sig du vill det eller inte. Vi måste tänka på att ha ett kroppsspråk som bekräftar och förstärker det vi säger i stället för att förvirra kommunikationen.

Om du förstår vilket intryck du gör på människor får du en mycket större potential att bearbeta och förändra dig själv. Allt fler får hjälp med att använda rösten för att kommunicera effektivare och mer.

Det enda du behöver göra är att skicka ditt namn och telefonnummer till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..