Anpassa din kommunikation genom att ta reda på vem du själv är

Förstärk din kommunikativa förmåga

Genom att utveckla dig själv och din kommunikativa förmåga blir du bättre på att bemöta andra människor och även medierna. Förstår du hur kommunikationsmönstret fungerar och varierar hos olika människor kan du använda den kunskapen i ditt arbete.

Alla deltagare gör beteendestilsanalysen Ensize - Pusslet före workshopen. Därmed kan du direkt under workshopen integrera den kunskap du får med det du lär om dig själv. Genom enkla övningar ökar du din insikt och du får med dig konkreta råd anpassade för dig. Under workshopen varvas teori med praktiska moment och du får lära sig hur du kan kundanpassa din kommunikation. Bland övningarna kan nämnas kortspelet Qvas som är ett utvecklande spel om egenskaper.

Ansvariga för utbildningen är Pia Jansäter, Jansäter Kommunikation och Annika Sörensen, hälsostrateg och leg. läkare på Ask Dr Annika. Annika Sörensen är certifierad i Ensize-analyser.

Ensize - Pusslet ger ökad självinsikt och underlättar kommunikation. Ensize - Pusslet bygger på William Moulton Marstons DISC-modell som är ett av världens mest använda självskattningsverktyg för personlig utveckling. Du gör analysen via Internet.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.