Föredrag och workshops

Exempel  på föredrag och workshops som också kan skräddarsys efter era behov. Vi kan också anpassa föredragen så att de blir mer interaktiva beroende på i vilka sammanhang ni kommer att använda föredragen.

Varför värdegrund och vad är det?
Pia Jansäter, ca 1 timme
Utifrån företagets unika värderingsgrund och i relation till dess omvärld formuleras företagets existensberättigande. Våra värderingar är grunden för våra attityder till olika företeelser och till vårt handlande.  Med en stabil värdegrund som accepteras av alla i verksamheten finns större möjligheter att få förtroende och t ex bättre klara en kris.

Kommunikation – en drivkraft i livet
Pia Jansäter, ca 1 timme
Allting börjar hos dig själv, Skapa mer passion och vision. Passionen är drivmedel för att omsätta din vision, ditt syfte och din mission i handling. Passionen är värderingsdriven.

Vill du att fler ska lyssna på vad du säger?
Pia Jansäter, 1 timme
Grundkommunikation, första intrycket, dialog, fördomar, matchning/anpassning, att lyssna, budskapsformulering, mål, målgrupper med massor av tips och goda råd.

Hur använder du dina kommunikativa känslospröt?
Pia Jansäter, 40 minunter
Lär dig tala, Lär dig lyssna. Men framför allt, lär dig använda dina kommunikativa känslospröt. Praktiska tips och råd.

Bemöt dina kunder för att ge ett oförglömligt intryck
En workshop med Pia Jansäter och Maria Bazcynski, 3 timmar
Övningar i röst, kroppsspråk och retorik.
Med röstträning får du större självkännedom, blir mer frimodig och kan ta större plats i livet. Allt fler får hjälp med att använda rösten för att kommunicera effektivare och mer medvetet med andra människor.

Det är inte vad du säger utan hur du säger det
Pia Jansäter, 45 minuter
Din röst och ditt kroppsspråk berättar mer om vem du är än orden du säger.
Om du förstår vilket intryck du gör på människor får du en mycket större potential att bearbeta och förändra dig själv.

Hemlängtan istället för hus
Både som föredrag med workshop med Pia Jansäter,, 2 eller 4 timmar
Vill du ha fler kunder? Vill du särskilja dig från dina konkurrenter. Säljer du upplevelser istället för teknologi. Om positionering, PR och marknadsföring och andra verktyg för sociala medier.

Är jag en entreprenör? Min egen företagsresa
Pia Jansäter,40 minunter
Tvivel, upp och nedgång, men framför allt tre grundbultar: Våga ta steget in i det okända, Ta motgångarna med en klackspark och Sätt mål

Vad är en social medieattack och vad gör jag?
Pia Jansäter, 1 timme
Nätet och sociala medier gör verksamheter ömtåliga och känsliga. Likaså är nätet ett oerhört bra verktyg för att nå ut till sin målgrupp. Så här gör du! Guidelines och tips för att förbereda och handskas med sociala medier

Hur möter jag medierna för att undvika kris?
Pia Jansäter, ca 1 timme
Förebyggande råd och exempel före under och efter krisen,  nyhetsvärdering, krisens stadier, kommunikation i kritiska lägen, medieretorik, tekniker och strategier för att hävda din version, 10 viktiga steg i det proaktiva arbetet

Ingår krisplanering i varumärkesbyggande?
Pia Jansäter, ca 1 timme
Redan i varumärkesbyggandet måste du arbeta parallellt med krisberedskap. När du skapar ditt varumärke måste du också vårda det. Precis som en relation. Du funderar över vilka kärnvärden organisationen har, vad de består av och hur de ska bevaras som något negativt inträffar som kan utvecklas till en kris. Exempel på bra kommunikation och intervjutips

Kris- och medietränad och ändå bortgjord, vad gör jag?
Pia Jansäter, drygt 1 timme
Hur reagerar den kommunikativa ledaren när krisen är ett faktum? Journalisterna hänger på dörren. Kunderna kräver information. Medarbetarna måste veta fakta och behöver stöd. Någon måste ta täten. Någon måste samla medarbetarna till enad trupp mot ”fienden”. Någon måste kommunicera med omvärlden och bemöta de frågor, behov och krav som råder. Så vem är denna någon?