Starka Betongindustrier

Vårt arbete med Starkas grafiska profilering har medfört att företaget har fått en särskiljande position jämfört med sina konkurrenter på betongmarknaden. Samtidigt har en gemensamhet skapats och samlats under ett varumärke genom den grafiska design som vi har tagit fram.

Redan 2010 började vårt arbete med Starka Betongindustrier som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter över hela landet. Vi har genomfört målgruppsinriktade insatser inom marknadskommunikation, både som rådgivare och som producenter i form av grafisk produktion, men även PR i samband med deras mässdeltagande. Vi har gjort annonser och broschyrer där vi stått för både grafisk idé, produktion och copy. Dessutom har vi producerat ett antal företagspresentationer, prislistor, sortimentsbroschyrer och kataloger.

Vi har fortlöpande haft möten med kunden och tagit fram strategier för kommunikation och återförsäljning. Dessutom har vi varit rådgivande angående deras närvaro i de sociala medierna med workshop och policy för sociala medier. Starka har idag utvecklats till ett företag som vågar vara synligt inom de sociala medierna.