Undervisningshuset

Hösten 2011 kom Bengt Jacobsson, författare och föreläsare på Undervisningshuset, till Jansäter Kommunikation med uppdraget att få in 60 personer till Bengts heldagsföreläsning ”Livet är inte en plikt utan en möjlighet”. Vi gjorde en kommunikationsplan för detta med målgrupper, budskap och aktivitetsplan. Aktiviteterna innefattade affischer, PR, sociala medier samt material till själva eventet.

Renecons hemsida

Efter drygt ett år kan Arne Nordgren nu konstatera att hemsidan fungerar enligt förväntningarna. "Hemsidan stöttar kontakten med kunderna", säger Arne. "När jag bearbetar mina kunder i olika steg är det viktigt att jag kan hänvisa till hemsidan som jag alltid håller uppdaterad".