Genovis nya produktblad

Vi fick under våren 2013 i uppdrag att omarbeta ett av Genovis produktblad i form av en folder. Genovis arbetar med nanoteknik och deras huvudsakliga målgrupp är läkemedelsbolag. Målet med att omarbeta produktbladet var att öka försäljningen.

Genovis utvecklar och säljer tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av till exempel antikroppsbaserade läkemedel. Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning.

Vi tog fram en ny öppnare design utifrån deras grafiska profil för att lyfta fram innehållet i produktbladet. Efter avslutat uppdrag fick vi fortsatt förtroende att se över ytterligare två stycken foldrar samt ta fram en ny logotyp för ett nytt företag.