Renecons hemsida

Efter drygt ett år kan Arne Nordgren nu konstatera att hemsidan fungerar enligt förväntningarna. "Hemsidan stöttar kontakten med kunderna", säger Arne. "När jag bearbetar mina kunder i olika steg är det viktigt att jag kan hänvisa till hemsidan som jag alltid håller uppdaterad".

Hemsidan - ett stöd i bearbetningen

Arne Nordgren arbetar sedan flera år med att förbättra funktions- och driftsekonomin i fastigheter. Gamla värmesystem blir som nya och då kommer även energieffektivitet och komfort på köpet. Eller som Arne uttrycker det: Vi satsar vår energi på din energi - funktion, ekonomi och komfort.

När Arne vann vinsten "en konsulttimme" på vårt TisdagsTugg för snart två år sedan var det nog ingen som kunde tro att kontakten mellan Renecon och Jansäter Kommunikation skulle utvecklas till det lyckosamma samarbete som idag råder. Arne började med att beställa en marknadsplan. Tillsammans med Anders Jansäter genomlystes marknaden och det väcktes förslag på nya åtgärder för att bearbeta potentiella kunder. Nästa beställning blev en ny hemsida med kraven att den skulle fungera som en lathund i samband med Arnes kundbearbetning. I det personliga mötet med kunden ska hon eller han hitta det som Arne hänvisar till. Den skulle också kunna fungera i relation till mailutskick och postala utskick. Hemsidan skulle vara lättnavigerad. Potentiella kunder skulle kunna hitta faktablad med fördjupningar, nyheter, rekommendationer, referenser, erbjudanden, kalender med råd och tips och dessutom kunna göra förfrågningar direkt

"En fråga som alltid kommer upp nä vi pratar värmesystem är hur mycket de föreslagna åtgärderna kan spara", berättar Arne. "Då gäller det att kunna ha bra referenser med trovärdiga uppgifter från tidigare nöjda kunder. Referenserna ger bättre säkerhet för den potentiella kunden att ta ett beslut", säger en rutinerad Arne.

Designen av hemsidan har Miyuki Kazeto gjort helt efter Arnes grafiska profil. Produktionen av hemsidan har Clavis ansvarat för. Arne är en duktig skribent och har själv skrivit mycket av underlaget till hemsidan. Pia Jansäter har fungerat som bollplank och har också redigerat och anpassat texterna. Under hösten har Arne även beställt produktblad (se här till höger ett av dem) och referenserna har uppdaterats.

"Det är ett bra teamwork med lagom antal möten och flexibla tidsramar", konstaterar Arne Nordgren.