Förnyat Förtroende - Säkert Sörf Nr 2

I dagarna kom nytt nummer av Säkert Sörf ut på Österlen. Jansäter Kommunikation är glada över att få nytt förtroende att producera den  annonsfinansierade tidningen. I tidningen ges bland annat smarta tips om grillning. Läs mer här

GeccoDots-ödlan

När vi fick förfrågan av Susanne Ahlberg att ta fram ett lika framgångsrikt varumärke som Genovis blev vi exalterade. Riktlinjerna vi fick utgå att ifrån var företagsnamnet GeccoDots som skulle visualiseras med hjälp av en ödla.

SÄKERT SÖRF

Under november 2013 skickades preimärnumret av SÄKERT SÖRF ut till samtliga hushåll på Österlen. Vi fick uppdraget av SÖRF, som är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, att producera en annonsfinansierad tidning.

Genovis nya produktblad

Vi fick under våren 2013 i uppdrag att omarbeta ett av Genovis produktblad i form av en folder. Genovis arbetar med nanoteknik och deras huvudsakliga målgrupp är läkemedelsbolag. Målet med att omarbeta produktbladet var att öka försäljningen.

Starka Betongindustrier

Vårt arbete med Starkas grafiska profilering har medfört att företaget har fått en särskiljande position jämfört med sina konkurrenter på betongmarknaden. Samtidigt har en gemensamhet skapats och samlats under ett varumärke genom den grafiska design som vi har tagit fram.