Affärsidé

Med fokus på varumärkesbyggande

Jansäter Kommunikation bygger starka varumärken med hjälp av PR och sociala medieinsatser till mindre och medelstora företag i Sverige som vill ha ett starkt varumärke både i dag och i framtiden.

Beroende på vilka behov du har sätter vi ihop ett lämpligt team som utgår från vad det är du vill ha för att nå dina mål. Vi bildar ett team som blir en kompetent, kreativ och förtrolig samarbetspartner som alltid har ditt resultat i fokus.

Vad är ett varumärke?

Varumärkesbyggande är ett holistisk sätt att se på hur organisationer arbetar med namn, logotyp, butiksinredning, färger, marknadsföring, PR, sociala medier med mera för att få kunderna att särskilja produkten/tjänsten från andra liknande varor.

Ett varumärke byggs inifrån organisationen och påverkas av allt man säger och gör. Alla delar inom organisationen påverkar varandra. Medarbetarna är de bästa ambassadörerna för varumärket. Varumärket handlar också om vilket löfte och vilka förväntningar det skapar hos sina målgrupper. Ett starkt varumärke värderas högre av konsumenterna jämfört med andra. Man känner igen det – Man tycker om det – Man köper det (kännedom, attityd, beteende).