Varumärket - ett centralt begrepp för Jansäter

När Pia Jansäter för drygt tio år sedan startade Jansäter Kommunikation var ambitionen att hjälpa kunderna med att bli synliga på ett kostnadseffektivt sätt. Det har genom åren varit en ledstjärna i arbetet.

Hon såg även att kunderna behövde samordna alla sina kommunikationsinsatser för att optimera effekten. I dagens nya medievärld flyter all kommunikation ihop med marknadsföringsinsatser tack vare internet och alla de sociala medierna. Vi hjälper kunderna att optimera ROI på kommunikationen.

Hur syns och hörs du? Har du koll på ditt varumärke?

Ett centralt begrepp i arbetet är varumärket. I dagens snabba värld där det mesta kan kopieras på kort tid blir det allt viktigare att jobba med sitt varumärke. Det är ett långsiktigt arbete som berör hela organisationen. Varumärkets byggande och utveckling bör ledas av hela ledningen. Som ett led i arbetet med varumärket kommer kriskommunikation in som en naturlig del. Ett varumärke kan snabbt urholkas av en felhanterad kris, och därför gäller det att vara väl förberedd. Rätt hanterad kan en kris till och med öka varumärkets värde.