10 grafiska tips

Vår grafiska designer Miyuki Kazeto har samlat sina 10 bästa tips för hur man arbetar och tänker kring grafiskt arbete.

Miyukis tips för grafiskt arbete

 1. Enhetlighet
 - När allt ditt material ses samlat måste det finnas en helhet. Det måste finnas en röd tråd som genomsyrar färgval, typsnitt, bilder m.m.

 2. Regelverk
 - Tänk på att inte låta den grafiska manualen tillåta alltför stora utsvävningar. Det bör finnas riktlinjer för typsnitt, färger, logotyp och bildstorlekar.

 3. Varumärke - En företagsprofil bör vanligtvis inte enbart omfatta riktlinjer för design, bild och text, utan även beskriva vilka värderingar och kärnvärden företaget har, och hur dessa uttrycks i den grafiska identiteten och i texter. Hur stort är eller vill du att ditt företag ska vara? En grafisk profil ska tala om för målgruppen om du är ett enmansföretag eller en gigant, om du är dyr eller billig, lokal eller internationell.

 4. Typografi - Det är viktigt att välja typsnitt med omsorg. Ett typsnitt berättar vem du är. Är företaget ungt och kreativt eller traditionellt med långa anor? Är tjänsterna ni erbjuder säkra, gedigna, lekfulla eller exklusiva? Riktar de sig mot gamla, unga, män eller kvinnor? Ett passande typsnitt stärker ditt företags positionering. Kanske kommunicerar ditt typsnittsval något helt annat än det ni vill stå för?

 5. Ton - Tonen måste överensstämma med ditt företag. Kommunicerar ditt företags profil att det handlar om ett b2b-företag eller en b2c, ett serviceföretag eller en snabbmatskedja?

 6. Bilder - 
Bilderna är ofta en bärande del i den grafiska profilen. Att använda ett enhetligt bildspråk genomgående rekommenderas, eftersom stilen på bilderna beskriver vilken typ ditt företag är. Detta gäller så väl exklusivt fotograferade företagsbilder som bilder inköpta från bildbanker.

 7. Pappersval - Liksom design, är papper en effektiv bärare av varumärket. Reklamblad från lågprisvaruhus trycks sällan på jättedyra papper. Om du däremot vill ge sken av att vara ett företag som erbjuder lyx, utöver det vanliga, fungerar billigt tidningspapper inte alls.

 8. Grafiska element - 
Att använda grafiska element som ett komplement till logotypen är mycket vanligt. Det är ett enkelt sätt att stärka profilen i allt PR-material som t. ex. annonser där det gäller att uppfattas snabbt.

 9. Animation - Det är bra om en grafisk profil går att implementera i rörlig grafik, speciellt om man annonserar med webbanners, reklamfilm, presentationer eller liknande. Grafiska element, färger eller typsnitt är lika viktiga här som någon annanstans.

 10. Stabilitet - 
En profil måste vara stabil. Samtidigt som moderniseringar och uppdateringar kan vara nödvändiga, får den inte ändras gång på gång utan måste få tid på sig att bli inarbetad. Det är först då den kommer till sin fulla rätt.

En av världens mest berömda grafiska designer, David Carsons (USA) trycksaksdesign till vänster och en av värdens mest traditionella företag, Lufthanzas, grafiska manual till höger.

 • FacebookLinkedInYouTubeTwitter
 • Anmälan till nyhetsbrev
  Namn
  E-postadress