Nätverk

Ingen kan vara expert på allt, därför samarbetar vi med olika specialister!

 

Clavis

Clavis är en webbyrå i Lund som vi samarbetar med i olika webbprojekt.

clavis.com

Voiceinvestor

Voiceinvestor är ett röst- och sångföretag som arbetar efter mottot - bli synlig genom att investera i din röst!

voiceinvestor.com

Sveriges kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är ett yrkesnätverk med 5 700 medlemmar där vi är en av medlemmarna.

sverigeskommunikatorer.se

 

James Palm InteraktionsBolaget

James Palm har med sitt företag InteraktionsBolaget byggt upp en väletablerad bas för webbaserad media, och skapat sig en gedigen kunskap inom strukturerad information och interaktiv utbildning.

jamespalm.se

Apsis International AB

Apsis erbjuder nischade verktyg och tjänster för att hjälpa företag att utnyttja de kostnadseffektiva möjligheter till marknadsföring som internet medför.

apsis.se

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

I flera år har vi varit medlemmar i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, bl.a. är Pia Jansäter engagerad i en Tankesmedja i Handelskammarens regi om miljö.

handelskammaren.com

Svenska pr-företagen

Svenska pr-företagen är en modern branschförening. Målsättningen är att förse företag som erbjuder pr-tjänster ett forum som underlättar nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och ny och viktig expertis. Pia Jansäter är styrelseledamot.

svenskaprforetagen.se

 

Fotograf Claes Hall

Fotograf sedan 1981. Har varit anställd på Skånska Dagbladet, Hagblom Foto och tidningen Arbetet. Driver sedan 2001 frilansverksamhet med sport- och reportagefotografering som huvudinriktning.

 

Ask Dr Annika

Drivs av Annika Sörensen, för ökad lönsamhet. Hälsoutveckling av organisationer och medarbetare.

askdrannika.com

Tang China Consultant

Tang Shina Consultant är ett konsultföretag som specialiserar sig på att hjälpa svenska företag att göra affärer i Kina och med kinesiska företag.

MiM - Marknadsföreningen i Malmö

Marknadsföreningen i Malmö (MiM) ska vara den ledande och mest inspirerande mötesplatsen inom både kommunikation och marknadsföring, i Sydvästra Skåne.

mim.m.se

Constrictor Vision

Constrictor Vision är ett fristående produktionsbolag i Malmö som erbjuder professionell film-, TV- och textproduktion.

constrictorvision.se