Stick ut i bruset på Internet - NU!

Utgångspunkten i allt innehåll som du producerar har som alltid varit, hur målgruppen ser ut som du skriver för. Vem är de och vad gillar de? Hur ser deras beteende ut? Först då kan du skapa ett innehåll som kan verka intressant för din publik. Speciellt om du ska få kunder via din webbplats.

Ger detta dig skrivkramp?

Drar din webbsida fortfarande in kunder?

Var inte så säker på det. För att bli förstahandsvalet hos dina kunder måste de kunna hitta dig när de söker på Google. 97 % av alla mobila sökningar görs på Google. Idag gör fler och fler sina sök via mobilen, framför allt den yngre publiken. Självklart måste du då ha en sida som drar in dina kunder och som är mobilanpassad.

Företagande på lika villkor

Internationella Kvinnoföreningen (IKF)  i Malmö inbjuder till konferens den 14 april. Vi måste tänka på framtiden och göra så att alla arbetar/verkar på lika villkor. Först då kan vi skapa ett hållbart samhälle. IKF verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Under eftermiddagen den 14 april bjuder IKF in till en intressant konferens om "Företagande på lika villkor". IKF har bjudit in kunniga och erfarna föredragshållare. Bakom konferensen står förutom IKF också Malmö Stad, Region Skåne och Tillväxtverket.

Jag kommer själv att gå och rekommenderar verkligen konferensen.

PROGRAM

Moderator: Mie Jernbeck driver sedan 1995 företaget Mentor International och har en bakgrund som bl. a. m
chef för Riksradion i Malmö, P4 Riks och och Sveriges Radio Malmöhus

12.30 Samling och registrering
13.00 Inledning Andreas Schönström, kommunalråd (S) för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning
13.15 Social innovation och kvinnors företagande, Fredrik Björk, forskare, Urbana studier, Malmö högskola
13.40 Företagsfrämjande på lika villkor – hur gör vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig, Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket och Chatarina Nordström, koordinator, Winnet Sverige, Civilsamhället som intermediär och företagsfrämjande aktör, Erfarenheter från, Länsstyrelsen Stockholm, Katarina de Verdier, Resultat från följeforskning, Kajsa Rosén, Strategirådet

14.30 Bensträckare och kaffe
14.50 Alltid mål i sikte! Hanna Glans, EQO, presenterar inspirationsskriften
15.10 Paneldebatt: Framtidsspaning - för inkluderande tillväxt Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad Hampus Jakobsson, entreprenör och ängelinvesterare, Carin Daal, avd chef, enheten för entreprenörskap, Region Skåne, Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova, Incubator och Science Park, Anne Abraham Marbrandt, VD Nyföretagarcentrum Öresund
16.10 -16.20 Avslutning och därefter mingelbuffé

Datum: 14 april 2015
Tid: 12.30 - ca 17.00
Plats: Rådhuset, Stortorget i Malmö
Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi startar processer som leder till ökad ömsesidig integration!
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö I Spångatan 7 I 040 - 30 48 10 I www.ikf.se
Avgift : Konferensen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela, debiteras du 300 kr

Pia Jansäter

Vilken taktik behövs under 2015 för content marketing?

Content marketing fortsätter att snabbt utvecklas och expandera. Det är viktigt att tänka på hur du ska skapa den perfekta content marketing mixen. Det handlar om att välja rätt kanaler och plattformar, segmentera innehållet till rätt publik och undersöka vilken taktik som hjälper dig bäst att nå dina målgrupper.

Jämförelser och tankar kring content marketing

Vad är Content Marketing?


Innehållsmarknadföring är en strategisk marknadsföring fokuserad på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och behålla en tydlig målgrupp - och i slutändan för att driva lönsam kundåtgärd. Content marketing är konsten att kommunicera med dina kunder och prospekts utan att sälja. Istället för försäljning av dina produkter eller tjänster, så levererar du information som gör din köpare smartare och kunnigare. Många vänder sig mot detta och säger att innehåll alltid har varit viktigt för att få uppmärksamhet.

Hur syns du? Tydliggör ditt varumärke

Bli bättre på att sälja dig själv, dina produkter/tjänster och ditt företag! Allt hänger på dig, hur framgångsrik du vill bli. 

Det är inte bara företag och organisationer utan också människor som behöver skapa och stärka sina varumärken. I en värld där du inte längre vet var och om du är anställd måste du vara ditt eget personliga varumärke. Det gäller att skapa en unik historia om sig själv för att sticka ut på arbetsmarknaden.

OBS! kursen är i Malmö 15/4 -16/4!

Smärtsam läxa efter Uppdrag Granskning

Fritidspolitikern från Staffanstorp Torbjörn Lövendahl (S) ställde upp på ett medieseminarium som Jansäter Kommunikation genomförde under tisdagen (10/2 2015). Det gav en unik inblick i hur det kan vara att stå framför Uppdrag Gransknings kameror. 

”Uppdrag Granskning riktade de stora varma lamporna mot mig och tog fram den största mikrofon jag har sett. Jag var inte förberedd på de frågor som ställdes om alkoholinköp. Jag var där i tron att jag skulle beskriva Mipim,” berättar Torbjörn.