Hur fyller jag mina kanaler med innehåll?

Content är lika med innehåll och ingen nyhet i sig. Däremot är kanalerna desto fler än förr och det kan kännas pressande att skriva något relevant och intressant. Innehållet i dina olika kanaler är oerhört viktigt och många an känna en press på sig att hitta på vad de ska skriva om. Här får du vad du ska tänka på och hur du hittar underlag till ditt innehåll.

Och vill du veta vad en nyhet är så hittar du det också. Kolla längst ned!

Hur börjar jag fylla mina kanaler med innehåll?

  • Det viktigaste är naturligtvis att undersöka hur målgruppen ser ut, vem de är, vad de gillar, hur de beter sig, vilka kanaler föredrar de framför andra etc.
  • Anpassa ditt innehåll efter vilken kanal det ska publiceras i, vilket syfte varje nätverk tjänar och vem du pratar med i respektive kanal. Skräddarsy sedan budskapet efter det. Dina följare på LinkedIn kommer garanterat att genomskåda ett inlägg som du ursprungligen publicerat på Instagram.
  • Tanken med sociala medier är just att de är sociala och interaktiva. Börja med att lyssna, lära och engagera.
  • Sociala kanaler är ett sätt för dig att göra ditt varumärke mer mänskligt. Agera på frågor som riktas till dig och interagera med dina följare samt personer inom din bransch.
  • Skapa meningsfullt innehåll. Om det bara är en person som själv skapar allt innehåll är det lätt hänt att det ni skapar blir enformigt och förutsägbart.
  • Ta istället in fler på företaget som har glöden. Ju mer varierande bakgrund och arbetsuppgifter de vanligtvis har, ju bättre! Dessa kommer att komma in med en helt annan syn och ge dig infallsvinklar som du kanske aldrig tänkt på.

Sex åtgärder för innehåll som du kan anpassa till din egen verksamhet

1. Gör en lista på händelser, tjänster, produkter eller projekt som har nyhetsvärde och
•    som kan profilera ditt företag
•    som bygger upp varumärket och ökar förtroendekapitalet
•    som säljer era ”produkter”

2. Gör en nyhetsvärdering av varje projekt
•    vilka beslut och händelser under olika faser kan vara av intresse att berätta för läsarna?
•    vilka positiva följder får vårt projekt? Vilka läsare kan vara intresserade?
•    vilka komplikationer kan uppstå under resans gång?
•    vilka kan vara intresserade av dessa?

3. Samla fakta och bakgrundsmaterial för att underlätta skrivandet
•    samla in faktamaterial med basfakta ”facts and figures”
•    tänk på att undersökningar och kartläggningar i sig kan ha stort nyhetsvärde
•    ta fram bra bilder – ritningar, fotografier och grafik ökar intresset enormt
•    gör en egen ”frågor och svarspolicy” för komplicerade projekt

6. Gör tidplan/utgivningsplan/publiceringsplan
•    dela upp allt ditt material till teman t ex per månad

Vad är en nyhet?

Man brukar tala om olika kriterier som man brukar bedöma nyheterna utifrån. Dessa kan vara till en hjälp i det egna arbetet då man ska bedöma om man har något att informera om:
•    Nyhetskriteriet
Ju mer okänd desto intressantare nyhet
•    Närhetskriteriet
Ju närmare grannar, arbetskamrater, kommuninnevånare, läsekrets, Sverige
•    Identifikation
Ju mänskligare och större möjligheter till personlig inlevelse
•    Konsekvens
Ju större konsekvenser för en person, företaget, landet, världen
•    Nyttokriteriet
Ju nyttigare och mer lönsam information
•    Aktualitetskriteriet
Ju mer aktuellt desto bättre(hälsa, miljö) trender, att kunna surfa på vågen
•    Goda nyhetskriteriet
95% utgörs av goda nyheter (tro det eller ej)
Påverkar rösten din karriär?

Torsdagen den 30 april – frukostmöte

Inget TisdagsTugg ännu, men ett möte 
för dig som är sugen på ny kunskap

Rösten är en del av din personlighet, så hur du pratar är av stor betydelse. Många är ovetande om vad rösten tillsammans med andra omedvetna signaler kommunicerar. Ett otydligt framträdande kan ge ett dåligt intryck, speciellt om du ska framstå som en tydlig ledare, politiker, säljare eller coach.

Jansäter Kommunikation och Voiceinvestor erbjuder en energikick under en timme då vi granskar röstens påverkan, testar och ljudar, diskuterar kommunikativt ledarskap och kvinnors möjligheter att ta plats genom röst, kroppsspråk och retorik.

Kvinnors röster är ofta ljusa och uttryckssättet upplevs som pladdrigt. Mäns basröster är kraftigare och innehållet anses därmed oftast som sakligt och viktigt. Det har inneburit att kvinnors väg in i det offentliga rummet inte varit vare sig enkel eller självklar.

Enligt Albright-rapporten 2014 är det färre kvinnor på ledningsnivå än tidigare. Med nuvarande takt kommer det dröja till år 2063 innan minst 40 % kvinnor finns i ledningen på börsbolagen. Vi diskuterar mäns och kvinnors möjligheter på lika villkor och hur vi ska hjälpa varandra. Det gäller att ta vara på de outnyttjade resurserna hos både kvinnor och män. Kvinnor och män på lika villkor!

Välkommen att lyssna, öva och diskutera på Tugget!

08.30 – 09.00 Frukost och mingel

09.00 - 10.00  Föredrag

Var?
Frukostmötet äger rum i SPI Välfärdens lokaler på Västra Rönneholmsvägen 59 B i Malmö

ANMÄL DIG HÄR >>

Har du frågor kontakta:

Pia Jansäter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
eller per telefon: 040- 97 07 80
Frukosten är gratis. KvinnorKan sponsrar eventet. Om du vill kan du betala en liten avgift och du får medlemskap i KvinnorKan och du får möjlighet att delta i fler event:


50 kr per år för yrkesarbetande kvinnor och män

20 kr per år för pensionärer och studeranden

Hjärtligt välkommen till en inspirerande morgon! 


 

 

 

Stick ut i bruset på Internet - NU!

Utgångspunkten i allt innehåll som du producerar har som alltid varit, hur målgruppen ser ut som du skriver för. Vem är de och vad gillar de? Hur ser deras beteende ut? Först då kan du skapa ett innehåll som kan verka intressant för din publik. Speciellt om du ska få kunder via din webbplats.

Ger detta dig skrivkramp?

Drar din webbsida fortfarande in kunder?

Var inte så säker på det. För att bli förstahandsvalet hos dina kunder måste de kunna hitta dig när de söker på Google. 97 % av alla mobila sökningar görs på Google. Idag gör fler och fler sina sök via mobilen, framför allt den yngre publiken. Självklart måste du då ha en sida som drar in dina kunder och som är mobilanpassad.

Företagande på lika villkor

Internationella Kvinnoföreningen (IKF)  i Malmö inbjuder till konferens den 14 april. Vi måste tänka på framtiden och göra så att alla arbetar/verkar på lika villkor. Först då kan vi skapa ett hållbart samhälle. IKF verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Under eftermiddagen den 14 april bjuder IKF in till en intressant konferens om "Företagande på lika villkor". IKF har bjudit in kunniga och erfarna föredragshållare. Bakom konferensen står förutom IKF också Malmö Stad, Region Skåne och Tillväxtverket.

Jag kommer själv att gå och rekommenderar verkligen konferensen.

PROGRAM

Moderator: Mie Jernbeck driver sedan 1995 företaget Mentor International och har en bakgrund som bl. a. m
chef för Riksradion i Malmö, P4 Riks och och Sveriges Radio Malmöhus

12.30 Samling och registrering
13.00 Inledning Andreas Schönström, kommunalråd (S) för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning
13.15 Social innovation och kvinnors företagande, Fredrik Björk, forskare, Urbana studier, Malmö högskola
13.40 Företagsfrämjande på lika villkor – hur gör vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig, Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket och Chatarina Nordström, koordinator, Winnet Sverige, Civilsamhället som intermediär och företagsfrämjande aktör, Erfarenheter från, Länsstyrelsen Stockholm, Katarina de Verdier, Resultat från följeforskning, Kajsa Rosén, Strategirådet

14.30 Bensträckare och kaffe
14.50 Alltid mål i sikte! Hanna Glans, EQO, presenterar inspirationsskriften
15.10 Paneldebatt: Framtidsspaning - för inkluderande tillväxt Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad Hampus Jakobsson, entreprenör och ängelinvesterare, Carin Daal, avd chef, enheten för entreprenörskap, Region Skåne, Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova, Incubator och Science Park, Anne Abraham Marbrandt, VD Nyföretagarcentrum Öresund
16.10 -16.20 Avslutning och därefter mingelbuffé

Datum: 14 april 2015
Tid: 12.30 - ca 17.00
Plats: Rådhuset, Stortorget i Malmö
Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi startar processer som leder till ökad ömsesidig integration!
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö I Spångatan 7 I 040 - 30 48 10 I www.ikf.se
Avgift : Konferensen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela, debiteras du 300 kr

Pia Jansäter

Vilken taktik behövs under 2015 för content marketing?

Content marketing fortsätter att snabbt utvecklas och expandera. Det är viktigt att tänka på hur du ska skapa den perfekta content marketing mixen. Det handlar om att välja rätt kanaler och plattformar, segmentera innehållet till rätt publik och undersöka vilken taktik som hjälper dig bäst att nå dina målgrupper.

Jämförelser och tankar kring content marketing

Vad är Content Marketing?


Innehållsmarknadföring är en strategisk marknadsföring fokuserad på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och behålla en tydlig målgrupp - och i slutändan för att driva lönsam kundåtgärd. Content marketing är konsten att kommunicera med dina kunder och prospekts utan att sälja. Istället för försäljning av dina produkter eller tjänster, så levererar du information som gör din köpare smartare och kunnigare. Många vänder sig mot detta och säger att innehåll alltid har varit viktigt för att få uppmärksamhet.