Hur fångar du lyssnaren?

Vad är ett personligt varumärke?
Vad är kommunikationssignaler?
Hur gör jag för att fånga lyssnaren?

Med dessa tre budskap föreläste Pia Jansäter på en Inspirationsdag för ett 20-tal ”säljare” av produkter från Forever i början av juni. Att fånga lyssnaren kan ibland vara lika svårt som att fånga en fjäril. Om du är allt för burdus krossar du fjärilen och samma kan bli resultatet med lyssnaren om du inte förberett dig på hur du ska göra och varför lyssnaren ska vara uppmärksam på dig. Alla var lika nyfikna och det blev en lyckad och givande timme på Ringsjöstrand.

Tio goda råd om du ska göra en oförglömlig presentation

1.    Förbered dig i god tid
2.    Analysera målgruppen
3.    Öva på inledning – avslutning
4.    Koncentrera dig på vilket/vilka budskap du ska framföra, inte mer än 3 budskap
5.    Strukturera anförandet
6.    Använd rösten dynamiskt
7.    Använd kroppsspråket effektivt
8.    Träna på att bemästra nervositet
9.    Förmedla känsla, humor, kunskap, personlighet
10.   Visa din passion –  bli ”oemotståndlig”

Om du och din avdelning, förening eller annan grupp vill ha en inspirationstimme med Pia så tveka inte och kontakta henne.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 0709-83 77 80

Gå även in och lär mer på webben Presentera tydligare med våra fyra nya program >>

 

Hör du till de bolag som inte förstår den digitala kommunikationen?

Förstår inte du heller kopplingen mellan digital teknik, innovation och utvecklandet av nya affärsmodeller?
Nej, då är du inte ensam. Helt klart är det svårt med kommunikation, speciellt digital. För de flesta som driver affärer bör det vara självklart att ha en strategi. Men ack, ytterst få svenska bolag har en digital strategi enligt Accenture.

Politiker i digitala medier?

Även våra politiker har svårt med digital kommunikation. Kommunikation är svårt, även om vi ständigt kommunicerar, medvetet eller omedvetet. En grupp som vi alla granskar och har åsikter om, är hur politikerna kommunicerar. Förväntningar är höga, oavsett om de kommunicerar i TV eller via de sociala medierna. I Internetworld har Paulina Modlitba Söderlund, moderator för Webbdagarna, påpekat att våra politiker måste bli bättre på digitala medier.

Röst och personlighet

Specialkurs med fokus på röst och personlighet

Detta är en specialkurs för dig som vi träffade den 30 april eftersom efterfrågan var så
stor på fördjupning av rösten. På denna extrakurs får du möjlighet att utforska dina
olika kommunikationssignaler i relationer till ditt varumärke (din personlighet).

Maria Bazcynski hjälper dig att på ett lustfyllt och roligt manér hitta rösten som
håller och ger tyngd åt dina budskap med hjälp av bl a chakran. Genom att lära
känna din röst finner du dig själv och dina unika energier. Rösten är en läkande kraft
eftersom ljud består av vibrationer eller svängningar som påverkar hela kroppen och skapar
resonans. Om du då lär dig att styra ljudets kraft kan du via resonansen i din kropp hela och
läka ditt sinne.

Pia Jansäter lär dig att med dig medveten närvaro landa lugnt i ditt ethos, och hur du kan använda din
personlighet i talet. Att ha ett starkt ethos innebär att du skapar tillit för dig som talare. Du lär dig också att
påverka mottagarnas hjärnor och hjärtan med hjälp av ”pathosargument” som associationer (färger, bilder,
kläder, symboler, bilder etc) som väcker känslor hos publiken.
Röstanalys ingår!

• Hur du nyanserar din röst (röstläge, tonfall, hastighet m.m.)
• Hur du uppnår balans i kroppens energisystem.
• Hur du får större säkerhet att tala till mottagarna genom att använda ethos, pathos och logos på ett
effektivt sätt.

Halvdagskurs: 3,5 timmar torsdagen den 11 juni kl 9-12.
Specialpris: 800 kr exkl. moms per person inkl kursmaterial och fika. Ordinarie pris: 1 500 kr


Samma dag erbjuder under eftermiddagen följande kurs som fortsättning

 

Är du osäker inför publik?

Vill du behålla publikens intresse?
Blir din röst hes och trött när du talar?
Tycker du det är svårt att hitta en röd tråd i ditt framträdande?

Under en halvdag lär du dig grunderna i kommunikationsprocessen och hur du
kan styrka dina ståndpunkter. Röst och kroppsspråk i balans med ditt budskap
lyfter fram din personliga framtoning och ger en övertygande presentation.
Du som använder rösten i ditt dagliga arbete kan göra en investering för fram-tiden. Alla får
personlig röstanalys och feedback.

• Röst- och andningsteknik – grunden för en funktionell rösthantering
• Grundkommunikation
• Skapa harmoni i kropp och själ
• Röst-, ljud och talövningar
• Retorikövningar och olika modeller för användning i tal, presentationer, försäljning etc
• Iscensättningen av framförandet
Halvdagskurs: 4 timmar, torsdagen den 11 juni kl 14-18.
Pris/deltagare: 1 495 kr exkl inkl kursmaterial och fika

ANMÄLAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0709-83 77 80
OBS! om du väljer båda kurserna får du ett specialpris: 2 000 kr exkl moms

Avbokningsregler för Jansäter Kommunikations utbildningar

 • Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.
 • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildnings- företaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
 • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
 • Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.


Fastställt vid Utbildningsföretagens Förenings, numera SAUF, styrelsemöte den 20 november 2001.

Hur fyller jag mina kanaler med innehåll?

Content är lika med innehåll och ingen nyhet i sig. Däremot är kanalerna desto fler än förr och det kan kännas pressande att skriva något relevant och intressant. Innehållet i dina olika kanaler är oerhört viktigt och många an känna en press på sig att hitta på vad de ska skriva om. Här får du vad du ska tänka på och hur du hittar underlag till ditt innehåll.

Och vill du veta vad en nyhet är så hittar du det också. Kolla längst ned!

Hur börjar jag fylla mina kanaler med innehåll?

 • Det viktigaste är naturligtvis att undersöka hur målgruppen ser ut, vem de är, vad de gillar, hur de beter sig, vilka kanaler föredrar de framför andra etc.
 • Anpassa ditt innehåll efter vilken kanal det ska publiceras i, vilket syfte varje nätverk tjänar och vem du pratar med i respektive kanal. Skräddarsy sedan budskapet efter det. Dina följare på LinkedIn kommer garanterat att genomskåda ett inlägg som du ursprungligen publicerat på Instagram.
 • Tanken med sociala medier är just att de är sociala och interaktiva. Börja med att lyssna, lära och engagera.
 • Sociala kanaler är ett sätt för dig att göra ditt varumärke mer mänskligt. Agera på frågor som riktas till dig och interagera med dina följare samt personer inom din bransch.
 • Skapa meningsfullt innehåll. Om det bara är en person som själv skapar allt innehåll är det lätt hänt att det ni skapar blir enformigt och förutsägbart.
 • Ta istället in fler på företaget som har glöden. Ju mer varierande bakgrund och arbetsuppgifter de vanligtvis har, ju bättre! Dessa kommer att komma in med en helt annan syn och ge dig infallsvinklar som du kanske aldrig tänkt på.

Sex åtgärder för innehåll som du kan anpassa till din egen verksamhet

1. Gör en lista på händelser, tjänster, produkter eller projekt som har nyhetsvärde och
•    som kan profilera ditt företag
•    som bygger upp varumärket och ökar förtroendekapitalet
•    som säljer era ”produkter”

2. Gör en nyhetsvärdering av varje projekt
•    vilka beslut och händelser under olika faser kan vara av intresse att berätta för läsarna?
•    vilka positiva följder får vårt projekt? Vilka läsare kan vara intresserade?
•    vilka komplikationer kan uppstå under resans gång?
•    vilka kan vara intresserade av dessa?

3. Samla fakta och bakgrundsmaterial för att underlätta skrivandet
•    samla in faktamaterial med basfakta ”facts and figures”
•    tänk på att undersökningar och kartläggningar i sig kan ha stort nyhetsvärde
•    ta fram bra bilder – ritningar, fotografier och grafik ökar intresset enormt
•    gör en egen ”frågor och svarspolicy” för komplicerade projekt

6. Gör tidplan/utgivningsplan/publiceringsplan
•    dela upp allt ditt material till teman t ex per månad

Vad är en nyhet?

Man brukar tala om olika kriterier som man brukar bedöma nyheterna utifrån. Dessa kan vara till en hjälp i det egna arbetet då man ska bedöma om man har något att informera om:
•    Nyhetskriteriet
Ju mer okänd desto intressantare nyhet
•    Närhetskriteriet
Ju närmare grannar, arbetskamrater, kommuninnevånare, läsekrets, Sverige
•    Identifikation
Ju mänskligare och större möjligheter till personlig inlevelse
•    Konsekvens
Ju större konsekvenser för en person, företaget, landet, världen
•    Nyttokriteriet
Ju nyttigare och mer lönsam information
•    Aktualitetskriteriet
Ju mer aktuellt desto bättre(hälsa, miljö) trender, att kunna surfa på vågen
•    Goda nyhetskriteriet
95% utgörs av goda nyheter (tro det eller ej)
Påverkar rösten din karriär?

Torsdagen den 30 april – frukostmöte

Inget TisdagsTugg ännu, men ett möte 
för dig som är sugen på ny kunskap

Rösten är en del av din personlighet, så hur du pratar är av stor betydelse. Många är ovetande om vad rösten tillsammans med andra omedvetna signaler kommunicerar. Ett otydligt framträdande kan ge ett dåligt intryck, speciellt om du ska framstå som en tydlig ledare, politiker, säljare eller coach.

Jansäter Kommunikation och Voiceinvestor erbjuder en energikick under en timme då vi granskar röstens påverkan, testar och ljudar, diskuterar kommunikativt ledarskap och kvinnors möjligheter att ta plats genom röst, kroppsspråk och retorik.

Kvinnors röster är ofta ljusa och uttryckssättet upplevs som pladdrigt. Mäns basröster är kraftigare och innehållet anses därmed oftast som sakligt och viktigt. Det har inneburit att kvinnors väg in i det offentliga rummet inte varit vare sig enkel eller självklar.

Enligt Albright-rapporten 2014 är det färre kvinnor på ledningsnivå än tidigare. Med nuvarande takt kommer det dröja till år 2063 innan minst 40 % kvinnor finns i ledningen på börsbolagen. Vi diskuterar mäns och kvinnors möjligheter på lika villkor och hur vi ska hjälpa varandra. Det gäller att ta vara på de outnyttjade resurserna hos både kvinnor och män. Kvinnor och män på lika villkor!

Välkommen att lyssna, öva och diskutera på Tugget!

08.30 – 09.00 Frukost och mingel

09.00 - 10.00  Föredrag

Var?
Frukostmötet äger rum i SPI Välfärdens lokaler på Västra Rönneholmsvägen 59 B i Malmö

ANMÄL DIG HÄR >>

Har du frågor kontakta:

Pia Jansäter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
eller per telefon: 040- 97 07 80
Frukosten är gratis. KvinnorKan sponsrar eventet. Om du vill kan du betala en liten avgift och du får medlemskap i KvinnorKan och du får möjlighet att delta i fler event:


50 kr per år för yrkesarbetande kvinnor och män

20 kr per år för pensionärer och studeranden

Hjärtligt välkommen till en inspirerande morgon!