Röst och personlighet

Specialkurs med fokus på röst och personlighet

Detta är en specialkurs för dig som vi träffade den 30 april eftersom efterfrågan var så
stor på fördjupning av rösten. På denna extrakurs får du möjlighet att utforska dina
olika kommunikationssignaler i relationer till ditt varumärke (din personlighet).

Maria Bazcynski hjälper dig att på ett lustfyllt och roligt manér hitta rösten som
håller och ger tyngd åt dina budskap med hjälp av bl a chakran. Genom att lära
känna din röst finner du dig själv och dina unika energier. Rösten är en läkande kraft
eftersom ljud består av vibrationer eller svängningar som påverkar hela kroppen och skapar
resonans. Om du då lär dig att styra ljudets kraft kan du via resonansen i din kropp hela och
läka ditt sinne.

Pia Jansäter lär dig att med dig medveten närvaro landa lugnt i ditt ethos, och hur du kan använda din
personlighet i talet. Att ha ett starkt ethos innebär att du skapar tillit för dig som talare. Du lär dig också att
påverka mottagarnas hjärnor och hjärtan med hjälp av ”pathosargument” som associationer (färger, bilder,
kläder, symboler, bilder etc) som väcker känslor hos publiken.
Röstanalys ingår!

• Hur du nyanserar din röst (röstläge, tonfall, hastighet m.m.)
• Hur du uppnår balans i kroppens energisystem.
• Hur du får större säkerhet att tala till mottagarna genom att använda ethos, pathos och logos på ett
effektivt sätt.

Halvdagskurs: 3,5 timmar torsdagen den 11 juni kl 9-12.
Specialpris: 800 kr exkl. moms per person inkl kursmaterial och fika. Ordinarie pris: 1 500 kr


Samma dag erbjuder under eftermiddagen följande kurs som fortsättning

 

Är du osäker inför publik?

Vill du behålla publikens intresse?
Blir din röst hes och trött när du talar?
Tycker du det är svårt att hitta en röd tråd i ditt framträdande?

Under en halvdag lär du dig grunderna i kommunikationsprocessen och hur du
kan styrka dina ståndpunkter. Röst och kroppsspråk i balans med ditt budskap
lyfter fram din personliga framtoning och ger en övertygande presentation.
Du som använder rösten i ditt dagliga arbete kan göra en investering för fram-tiden. Alla får
personlig röstanalys och feedback.

• Röst- och andningsteknik – grunden för en funktionell rösthantering
• Grundkommunikation
• Skapa harmoni i kropp och själ
• Röst-, ljud och talövningar
• Retorikövningar och olika modeller för användning i tal, presentationer, försäljning etc
• Iscensättningen av framförandet
Halvdagskurs: 4 timmar, torsdagen den 11 juni kl 14-18.
Pris/deltagare: 1 495 kr exkl inkl kursmaterial och fika

ANMÄLAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0709-83 77 80
OBS! om du väljer båda kurserna får du ett specialpris: 2 000 kr exkl moms