Avbokningsregler för Jansäter Kommunikations utbildningar

  • Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.
  • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildnings- företaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  • Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.


Fastställt vid Utbildningsföretagens Förenings, numera SAUF, styrelsemöte den 20 november 2001.