Påverkar rösten din karriär?

Torsdagen den 30 april – frukostmöte

Inget TisdagsTugg ännu, men ett möte 
för dig som är sugen på ny kunskap

Rösten är en del av din personlighet, så hur du pratar är av stor betydelse. Många är ovetande om vad rösten tillsammans med andra omedvetna signaler kommunicerar. Ett otydligt framträdande kan ge ett dåligt intryck, speciellt om du ska framstå som en tydlig ledare, politiker, säljare eller coach.

Jansäter Kommunikation och Voiceinvestor erbjuder en energikick under en timme då vi granskar röstens påverkan, testar och ljudar, diskuterar kommunikativt ledarskap och kvinnors möjligheter att ta plats genom röst, kroppsspråk och retorik.

Kvinnors röster är ofta ljusa och uttryckssättet upplevs som pladdrigt. Mäns basröster är kraftigare och innehållet anses därmed oftast som sakligt och viktigt. Det har inneburit att kvinnors väg in i det offentliga rummet inte varit vare sig enkel eller självklar.

Enligt Albright-rapporten 2014 är det färre kvinnor på ledningsnivå än tidigare. Med nuvarande takt kommer det dröja till år 2063 innan minst 40 % kvinnor finns i ledningen på börsbolagen. Vi diskuterar mäns och kvinnors möjligheter på lika villkor och hur vi ska hjälpa varandra. Det gäller att ta vara på de outnyttjade resurserna hos både kvinnor och män. Kvinnor och män på lika villkor!

Välkommen att lyssna, öva och diskutera på Tugget!

08.30 – 09.00 Frukost och mingel

09.00 - 10.00  Föredrag

Var?
Frukostmötet äger rum i SPI Välfärdens lokaler på Västra Rönneholmsvägen 59 B i Malmö

ANMÄL DIG HÄR >>

Har du frågor kontakta:

Pia Jansäter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
eller per telefon: 040- 97 07 80
Frukosten är gratis. KvinnorKan sponsrar eventet. Om du vill kan du betala en liten avgift och du får medlemskap i KvinnorKan och du får möjlighet att delta i fler event:


50 kr per år för yrkesarbetande kvinnor och män

20 kr per år för pensionärer och studeranden

Hjärtligt välkommen till en inspirerande morgon!