Företagande på lika villkor

Internationella Kvinnoföreningen (IKF)  i Malmö inbjuder till konferens den 14 april. Vi måste tänka på framtiden och göra så att alla arbetar/verkar på lika villkor. Först då kan vi skapa ett hållbart samhälle. IKF verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Under eftermiddagen den 14 april bjuder IKF in till en intressant konferens om "Företagande på lika villkor". IKF har bjudit in kunniga och erfarna föredragshållare. Bakom konferensen står förutom IKF också Malmö Stad, Region Skåne och Tillväxtverket.

Jag kommer själv att gå och rekommenderar verkligen konferensen.

PROGRAM

Moderator: Mie Jernbeck driver sedan 1995 företaget Mentor International och har en bakgrund som bl. a. m
chef för Riksradion i Malmö, P4 Riks och och Sveriges Radio Malmöhus

12.30 Samling och registrering
13.00 Inledning Andreas Schönström, kommunalråd (S) för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning
13.15 Social innovation och kvinnors företagande, Fredrik Björk, forskare, Urbana studier, Malmö högskola
13.40 Företagsfrämjande på lika villkor – hur gör vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig, Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket och Chatarina Nordström, koordinator, Winnet Sverige, Civilsamhället som intermediär och företagsfrämjande aktör, Erfarenheter från, Länsstyrelsen Stockholm, Katarina de Verdier, Resultat från följeforskning, Kajsa Rosén, Strategirådet

14.30 Bensträckare och kaffe
14.50 Alltid mål i sikte! Hanna Glans, EQO, presenterar inspirationsskriften
15.10 Paneldebatt: Framtidsspaning - för inkluderande tillväxt Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad Hampus Jakobsson, entreprenör och ängelinvesterare, Carin Daal, avd chef, enheten för entreprenörskap, Region Skåne, Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova, Incubator och Science Park, Anne Abraham Marbrandt, VD Nyföretagarcentrum Öresund
16.10 -16.20 Avslutning och därefter mingelbuffé

Datum: 14 april 2015
Tid: 12.30 - ca 17.00
Plats: Rådhuset, Stortorget i Malmö
Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi startar processer som leder till ökad ömsesidig integration!
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö I Spångatan 7 I 040 - 30 48 10 I www.ikf.se
Avgift : Konferensen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela, debiteras du 300 kr

Pia Jansäter