Hur fångar du lyssnaren?

Vad är ett personligt varumärke?
Vad är kommunikationssignaler?
Hur gör jag för att fånga lyssnaren?

Med dessa tre budskap föreläste Pia Jansäter på en Inspirationsdag för ett 20-tal ”säljare” av produkter från Forever i början av juni. Att fånga lyssnaren kan ibland vara lika svårt som att fånga en fjäril. Om du är allt för burdus krossar du fjärilen och samma kan bli resultatet med lyssnaren om du inte förberett dig på hur du ska göra och varför lyssnaren ska vara uppmärksam på dig. Alla var lika nyfikna och det blev en lyckad och givande timme på Ringsjöstrand.

Tio goda råd om du ska göra en oförglömlig presentation

1.    Förbered dig i god tid
2.    Analysera målgruppen
3.    Öva på inledning – avslutning
4.    Koncentrera dig på vilket/vilka budskap du ska framföra, inte mer än 3 budskap
5.    Strukturera anförandet
6.    Använd rösten dynamiskt
7.    Använd kroppsspråket effektivt
8.    Träna på att bemästra nervositet
9.    Förmedla känsla, humor, kunskap, personlighet
10.   Visa din passion –  bli ”oemotståndlig”

Om du och din avdelning, förening eller annan grupp vill ha en inspirationstimme med Pia så tveka inte och kontakta henne.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 0709-83 77 80

Gå även in och lär mer på webben Presentera tydligare med våra fyra nya program >>

 

Röst och personlighet

Specialkurs med fokus på röst och personlighet

Detta är en specialkurs för dig som vi träffade den 30 april eftersom efterfrågan var så
stor på fördjupning av rösten. På denna extrakurs får du möjlighet att utforska dina
olika kommunikationssignaler i relationer till ditt varumärke (din personlighet).

Maria Bazcynski hjälper dig att på ett lustfyllt och roligt manér hitta rösten som
håller och ger tyngd åt dina budskap med hjälp av bl a chakran. Genom att lära
känna din röst finner du dig själv och dina unika energier. Rösten är en läkande kraft
eftersom ljud består av vibrationer eller svängningar som påverkar hela kroppen och skapar
resonans. Om du då lär dig att styra ljudets kraft kan du via resonansen i din kropp hela och
läka ditt sinne.

Pia Jansäter lär dig att med dig medveten närvaro landa lugnt i ditt ethos, och hur du kan använda din
personlighet i talet. Att ha ett starkt ethos innebär att du skapar tillit för dig som talare. Du lär dig också att
påverka mottagarnas hjärnor och hjärtan med hjälp av ”pathosargument” som associationer (färger, bilder,
kläder, symboler, bilder etc) som väcker känslor hos publiken.
Röstanalys ingår!

• Hur du nyanserar din röst (röstläge, tonfall, hastighet m.m.)
• Hur du uppnår balans i kroppens energisystem.
• Hur du får större säkerhet att tala till mottagarna genom att använda ethos, pathos och logos på ett
effektivt sätt.

Halvdagskurs: 3,5 timmar torsdagen den 11 juni kl 9-12.
Specialpris: 800 kr exkl. moms per person inkl kursmaterial och fika. Ordinarie pris: 1 500 kr


Samma dag erbjuder under eftermiddagen följande kurs som fortsättning

 

Är du osäker inför publik?

Vill du behålla publikens intresse?
Blir din röst hes och trött när du talar?
Tycker du det är svårt att hitta en röd tråd i ditt framträdande?

Under en halvdag lär du dig grunderna i kommunikationsprocessen och hur du
kan styrka dina ståndpunkter. Röst och kroppsspråk i balans med ditt budskap
lyfter fram din personliga framtoning och ger en övertygande presentation.
Du som använder rösten i ditt dagliga arbete kan göra en investering för fram-tiden. Alla får
personlig röstanalys och feedback.

• Röst- och andningsteknik – grunden för en funktionell rösthantering
• Grundkommunikation
• Skapa harmoni i kropp och själ
• Röst-, ljud och talövningar
• Retorikövningar och olika modeller för användning i tal, presentationer, försäljning etc
• Iscensättningen av framförandet
Halvdagskurs: 4 timmar, torsdagen den 11 juni kl 14-18.
Pris/deltagare: 1 495 kr exkl inkl kursmaterial och fika

ANMÄLAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0709-83 77 80
OBS! om du väljer båda kurserna får du ett specialpris: 2 000 kr exkl moms

Avbokningsregler för Jansäter Kommunikations utbildningar

 • Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.
 • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildnings- företaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
 • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
 • Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.


Fastställt vid Utbildningsföretagens Förenings, numera SAUF, styrelsemöte den 20 november 2001.

Påverkar rösten din karriär?

Torsdagen den 30 april – frukostmöte

Inget TisdagsTugg ännu, men ett möte 
för dig som är sugen på ny kunskap

Rösten är en del av din personlighet, så hur du pratar är av stor betydelse. Många är ovetande om vad rösten tillsammans med andra omedvetna signaler kommunicerar. Ett otydligt framträdande kan ge ett dåligt intryck, speciellt om du ska framstå som en tydlig ledare, politiker, säljare eller coach.

Jansäter Kommunikation och Voiceinvestor erbjuder en energikick under en timme då vi granskar röstens påverkan, testar och ljudar, diskuterar kommunikativt ledarskap och kvinnors möjligheter att ta plats genom röst, kroppsspråk och retorik.

Kvinnors röster är ofta ljusa och uttryckssättet upplevs som pladdrigt. Mäns basröster är kraftigare och innehållet anses därmed oftast som sakligt och viktigt. Det har inneburit att kvinnors väg in i det offentliga rummet inte varit vare sig enkel eller självklar.

Enligt Albright-rapporten 2014 är det färre kvinnor på ledningsnivå än tidigare. Med nuvarande takt kommer det dröja till år 2063 innan minst 40 % kvinnor finns i ledningen på börsbolagen. Vi diskuterar mäns och kvinnors möjligheter på lika villkor och hur vi ska hjälpa varandra. Det gäller att ta vara på de outnyttjade resurserna hos både kvinnor och män. Kvinnor och män på lika villkor!

Välkommen att lyssna, öva och diskutera på Tugget!

08.30 – 09.00 Frukost och mingel

09.00 - 10.00  Föredrag

Var?
Frukostmötet äger rum i SPI Välfärdens lokaler på Västra Rönneholmsvägen 59 B i Malmö

ANMÄL DIG HÄR >>

Har du frågor kontakta:

Pia Jansäter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
eller per telefon: 040- 97 07 80
Frukosten är gratis. KvinnorKan sponsrar eventet. Om du vill kan du betala en liten avgift och du får medlemskap i KvinnorKan och du får möjlighet att delta i fler event:


50 kr per år för yrkesarbetande kvinnor och män

20 kr per år för pensionärer och studeranden

Hjärtligt välkommen till en inspirerande morgon! 


 

 

 

Företagande på lika villkor

Internationella Kvinnoföreningen (IKF)  i Malmö inbjuder till konferens den 14 april. Vi måste tänka på framtiden och göra så att alla arbetar/verkar på lika villkor. Först då kan vi skapa ett hållbart samhälle. IKF verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Under eftermiddagen den 14 april bjuder IKF in till en intressant konferens om "Företagande på lika villkor". IKF har bjudit in kunniga och erfarna föredragshållare. Bakom konferensen står förutom IKF också Malmö Stad, Region Skåne och Tillväxtverket.

Jag kommer själv att gå och rekommenderar verkligen konferensen.

PROGRAM

Moderator: Mie Jernbeck driver sedan 1995 företaget Mentor International och har en bakgrund som bl. a. m
chef för Riksradion i Malmö, P4 Riks och och Sveriges Radio Malmöhus

12.30 Samling och registrering
13.00 Inledning Andreas Schönström, kommunalråd (S) för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning
13.15 Social innovation och kvinnors företagande, Fredrik Björk, forskare, Urbana studier, Malmö högskola
13.40 Företagsfrämjande på lika villkor – hur gör vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig, Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket och Chatarina Nordström, koordinator, Winnet Sverige, Civilsamhället som intermediär och företagsfrämjande aktör, Erfarenheter från, Länsstyrelsen Stockholm, Katarina de Verdier, Resultat från följeforskning, Kajsa Rosén, Strategirådet

14.30 Bensträckare och kaffe
14.50 Alltid mål i sikte! Hanna Glans, EQO, presenterar inspirationsskriften
15.10 Paneldebatt: Framtidsspaning - för inkluderande tillväxt Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad Hampus Jakobsson, entreprenör och ängelinvesterare, Carin Daal, avd chef, enheten för entreprenörskap, Region Skåne, Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova, Incubator och Science Park, Anne Abraham Marbrandt, VD Nyföretagarcentrum Öresund
16.10 -16.20 Avslutning och därefter mingelbuffé

Datum: 14 april 2015
Tid: 12.30 - ca 17.00
Plats: Rådhuset, Stortorget i Malmö
Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi startar processer som leder till ökad ömsesidig integration!
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö I Spångatan 7 I 040 - 30 48 10 I www.ikf.se
Avgift : Konferensen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela, debiteras du 300 kr

Pia Jansäter

Tydliggör ditt varumärke på 24 timmar

Vill du fånga och behålla människors intressen? Känner du trötthet i rösten? Blir du nervös inför publik? Vill du höras bättre och kunna framföra ett bra och övertygande budskap?

Då erbjuder vi en spännande 24 -timmarskurs, från lunch till lunch på vackra Österlen.
Du lär dig att förstärka din personliga framtoning så att du lyfter fram dina inre egenskaper. och når din målgrupp. 

Du får praktiska redskap och modeller inom:
    •    Retorik, (eller medieretorik) intervju- och presentationsteknik
    •    Röst och kroppsspråk som säger mer än du tror
    •    Iaido där du hämtar kraft och koncentration inifrån dig själv

Ditt personliga varumärke och din förmåga att kommunicera är viktigare än någonsin för hur framgångsrik du och ditt företag blir. Det gäller att med alla medel profilera sig och närmaste verktyget är du själv.

Läs mer på hemsidan för utbildningen>>

Skörda nya kunskaper inför hösten

Följ med oss till Österlen den 7-9 september för att komma igång i höst
Fem hemligheter avslöjas om personlig marknadsföring

EN KURS FÖR ALLA SINNEN
Teori och praktik varvas med röstbalansering, retorik, presentationsteknik, storytelling, scenframställning, övning framför kamera och nya verktyg för att stärka ditt varumärke. På ankomstdagen lär vi känna varandra genom att laga mat tillsammans och äta gott. Med temat Kom-i-form gästspelar en hemlig person en av kvällarna för att berätta om matens betydelse för hälsan.

Läs mer på separat hemsida>>

FÖR VEM PASSAR KURSEN?
Vi välkomnar alla – ledare, lärare, kommunikatörer, presentatörer, säljare. Alla ni som känner er rösttrötta, nervösa framför publik och vill göra er röst hörd. Läs om Pias resa till att våga hålla tal>>

Här får du möjligheten att öva inför kamera, hjälp och expertis i att ändra eller förstärka ditt personliga varumärke.

Du som vill får också medieträning och blir bättre på medieretorik. Vi vet att du presterar bättre när du mår bättre. Därför inkluderar vi ayurveda för dig som är nyfiken eller är i behov av massage.

PRIS
Före den 31 juli är det 6 800 kr exkl. moms. OBS vi har förlängt möjligheten för dig att spara 1 000 kr!!
Från och med 1 augusti är det ordinarie pris 7 800 kr exkl. moms. Alla priser är angivna per person.

I PRISET INGÅR

 • Eget rum
 • Två nätters övernattning
 • Två luncher
 • Två frukostar
 • Två trerättersmenyer
 • Fika alla dagar.

ANMÄLAN
Den 18 augusti är sista dagen för anmälan. Maila till Pia Jansäter om du har frågor på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hon nås även på mobil: 0709 837780

Anmäl dig här>>

Vi har bara åtta platser så först till kvarn...

Välkommen!