Erbjudande inom PR

Utmaningen ligger i att få din nyhet så synlig som möjligt. Med ökad konkurrens och mediefragmentering blir kommunikationen med nya och befintliga kunder mer komplicerad. Många är reklamtrötta. En annons kan förvisso vara trovärdig. Ännu högre trovärdighet når du genom att kommunicera samma budskap genom en journalist.

7 tips för att utveckla din marknadsföring

De flesta tänker på att få in pengar och på att få företaget att växa. Naturligtvis är det viktigt. Men om du inte alls har några kunder måste du börja med detta. Om du håller på att utveckla något nytt, satsa på att sälja först. Formulera en säljstrategi så fort som möjligt även om produkten eller tjänsten ännu inte är utvecklad. Det krävs en hel del ansträngningar för att lyckas.