Tid för e-handel

På e-handelsturnén i Malmö den 19 november med representanter från Google, Postnord och MediaAnalys fick vi många goda råd vad gäller förbättrade affärer inom e-handel.

Mad Men konferens

Ha ett Mad Men möte hos oss! Eller varför inte ett Mad Women möte? Få inspiration från de glada och bekymmersfria 50- och 60-talen. Konferenslokalerna ligger vid Stortorget 19, en trappa upp, ovanför restaurang Piccolo Mondo/Pronto. Du kan också hitta en egen liten vrå. Kolla bilderna längst ned! Tillgång till garderob, toalett och kök med full utrustning (dock ej spis).

Hur du når ut med din nyhet

I dagens mediebrus är det svårt att nå ut till media och nå rätt målgrupper. Företag har olika förutsättningar i sitt PR-arbete men alla har möjligheten. Det nya spretiga medielandskapet ger dig förutsättningar som du inte har haft på länge.

Öka dina chanser till publicitet

För att en nyhet ska väcka intresse hos en journalist och om du ska få publicitet är den: aktuell, nära geografiskt, mänsklig, av allmänintresse, överraskande och helst udda. Om du dessutom kan koppla din nyhet till ett aktuellt ämne och andra medier så ökar dina möjligheter att föra fram dina budskap.

Stärk varumärket med tävlingar

Vi svenskar tycker det är roligt att tävla! Det är någonting som vi marknadsförare ska ta vara på. Tillsammans med vår partner Meltwater kan vi nu erbjuda interaktiva kampanjer, tävlingar och utlottningar. Med nättävlingar kan du engagera dina nuvarande och nya kunder via olika kanaler som till exempel Facebook.

Stora PR-priset 2013

Årets prisutdelning har flytta söderut till Skåne och kommer att äga rum på Media Evolution City i Malmö den 25 april. Det är första gången det hålls utanför Stockholm. Sista nomineringsdag är den 15 mars. Stora PR-priset är en fantastik möjlighet att lyfta fram de mest nyskapande, tankeväckande och professionella PR-insatserna i Sverige. Genom att lyfta fram goda exempel tydliggörs hur pr fungerar och därmed skapas en ökad förståelse för hur pr kan användas i ett bredare perspektiv.

Läs mer om Stora PR-priset

Nya utmaningar inom pr-branschen

Nya utmaningar inom pr-branschen Pontus Nyström, nyvald ordförande för Svenska pr-företagen, berättar i Dagens Media att stora förändringar är på gång inom branschen. De sociala medierna flyter in i såväl PR som reklam. Varken pr eller reklam är renodlade discipliner längre. Enligt Svenska pr-företagen finns tre viktiga frågor att driva de närmaste åren:


  • Vidareutbildning via Svenska pr-akademin

  • Öka medlemsantalet med 25 procent det kommande året

  • Ta mer plats i den offentliga debatten

Läs mer om Svenska pr-företagens utmaningar de kommande åren här.