7 tips för att utveckla din marknadsföring

De flesta tänker på att få in pengar och på att få företaget att växa. Naturligtvis är det viktigt. Men om du inte alls har några kunder måste du börja med detta. Om du håller på att utveckla något nytt, satsa på att sälja först. Formulera en säljstrategi så fort som möjligt även om produkten eller tjänsten ännu inte är utvecklad. Det krävs en hel del ansträngningar för att lyckas.

  1. Börja med en säljstrategi, speciellt om du är en nystartad entreprenör. Låt dina prospekt vara med från början så att de får påverka utformningen. Oftast blir de mer intresserade, bara för att de aktivt får delta. Tänk på trenden att kunden är en prosument, både producent och konsument. Du vädjar därmed till folks grundläggande behov av att bli synliga och bekräftade.

  2. Ta reda på, efter vad dina kunder navigerar, i det stora informationsbruset. Idag har kunderna bestämt sig till drygt 70 % för vad de ska köpa innan de träffar säljaren. De är ständigt aktivt sökande online. Din påverkanskraft minskar om du inte vet vilka kanaler din blivande kund använder och vad där står.

  3. Se över din hemsida för att driva mer trafik till webbplatsen. Tänk på att om din sajt inte säljer någonting nu, så kommer den inte att sälja mer, bara för att du skickar dit mer trafik. Den måste också ha ett vettigt innehåll som är attraktivt. Så se till hemsida så fort som möjligt och tänk på att en annan aktuell trend är att försäljning handlar allt mer om kunskapsförmedling.

  4. Bygg upp din plattform i de sociala medierna så att du blir sökbar och närvarande dels för att fånga upp aktuella frågeställningar på t ex Twitter och på Facebook, dels för att komma i fas med din kund när han/hon vill köpa. Gå med i olika grupper på t ex LinkedIn för att vara uppdaterad. Kanske är det din kommande kund som startar dialogen med dig.

  5. Vässa din personliga utstrålning. Både ditt eget yttre och hur du presenterar blir avgörande när ditt prospekt träffar dig. Det får inte finnas dissonans mellan det budskap som din blivande kund har hittat på nätet och det du representerar och presenterar. Enligt en undersökning är det främst själva säljupplevelsen one-to-one som avgör köpbeslut, drygt 50 %, varken företagets varumärke eller produkter. Tillsammans med Voiceinvestor håller vi kurs i hur du ska vässa ditt personliga varumärke.

  6. Tänk mer insiktsorienterad försäljning än produktorienterad försäljning. Det handlar mer om att ge din blivande kund nya infallsvinklar. Enligt trenden är det slut med att plåga med öppna/slutna frågor och svar. Erbjud värdefulla perspektiv och våga utmana genom at tala om för kunden vad han/hon behöver. Coacha och stöd dem genom hela processen genom att utbilda dem. Fortsätt att vägleda dem fortlöpande med råd och utbildning.

  7. Skapa bättre marknadsföringsmaterial t ex säljbrev, broschyrer, Google AdWords, landningssidor, annonser, webbsajt, etc. Se över hur dessa interagerar med resten av ditt onlinematerial för att få tydliga budskap. Vi kan hjälpa dig att se hur de kan bli bättre.

Naturligtvis finns det många fler sätt att utveckla marknadsföringen för att skaffa fler kunder och bli lönsam. När du har testat dessa sju och det fortfarande inte fungerar är du välkommen att kontakta oss för nya idéer.

Vi kan också hjälpa dig med strategier för att växa snabbare, positionering, enkätundersökning för att kolla vilka kanaler dina kunder använder för att utveckla ditt budskap för att attrahera rätt kunder, testa och mäta för att ta reda på vad som fungerar.

Pia Jansäter