Hur fyller jag mina kanaler med innehåll?

Content är lika med innehåll och ingen nyhet i sig. Däremot är kanalerna desto fler än förr och det kan kännas pressande att skriva något relevant och intressant. Innehållet i dina olika kanaler är oerhört viktigt och många an känna en press på sig att hitta på vad de ska skriva om. Här får du vad du ska tänka på och hur du hittar underlag till ditt innehåll.

Och vill du veta vad en nyhet är så hittar du det också. Kolla längst ned!

Hur börjar jag fylla mina kanaler med innehåll?

  • Det viktigaste är naturligtvis att undersöka hur målgruppen ser ut, vem de är, vad de gillar, hur de beter sig, vilka kanaler föredrar de framför andra etc.
  • Anpassa ditt innehåll efter vilken kanal det ska publiceras i, vilket syfte varje nätverk tjänar och vem du pratar med i respektive kanal. Skräddarsy sedan budskapet efter det. Dina följare på LinkedIn kommer garanterat att genomskåda ett inlägg som du ursprungligen publicerat på Instagram.
  • Tanken med sociala medier är just att de är sociala och interaktiva. Börja med att lyssna, lära och engagera.
  • Sociala kanaler är ett sätt för dig att göra ditt varumärke mer mänskligt. Agera på frågor som riktas till dig och interagera med dina följare samt personer inom din bransch.
  • Skapa meningsfullt innehåll. Om det bara är en person som själv skapar allt innehåll är det lätt hänt att det ni skapar blir enformigt och förutsägbart.
  • Ta istället in fler på företaget som har glöden. Ju mer varierande bakgrund och arbetsuppgifter de vanligtvis har, ju bättre! Dessa kommer att komma in med en helt annan syn och ge dig infallsvinklar som du kanske aldrig tänkt på.

Sex åtgärder för innehåll som du kan anpassa till din egen verksamhet

1. Gör en lista på händelser, tjänster, produkter eller projekt som har nyhetsvärde och
•    som kan profilera ditt företag
•    som bygger upp varumärket och ökar förtroendekapitalet
•    som säljer era ”produkter”

2. Gör en nyhetsvärdering av varje projekt
•    vilka beslut och händelser under olika faser kan vara av intresse att berätta för läsarna?
•    vilka positiva följder får vårt projekt? Vilka läsare kan vara intresserade?
•    vilka komplikationer kan uppstå under resans gång?
•    vilka kan vara intresserade av dessa?

3. Samla fakta och bakgrundsmaterial för att underlätta skrivandet
•    samla in faktamaterial med basfakta ”facts and figures”
•    tänk på att undersökningar och kartläggningar i sig kan ha stort nyhetsvärde
•    ta fram bra bilder – ritningar, fotografier och grafik ökar intresset enormt
•    gör en egen ”frågor och svarspolicy” för komplicerade projekt

6. Gör tidplan/utgivningsplan/publiceringsplan
•    dela upp allt ditt material till teman t ex per månad

Vad är en nyhet?

Man brukar tala om olika kriterier som man brukar bedöma nyheterna utifrån. Dessa kan vara till en hjälp i det egna arbetet då man ska bedöma om man har något att informera om:
•    Nyhetskriteriet
Ju mer okänd desto intressantare nyhet
•    Närhetskriteriet
Ju närmare grannar, arbetskamrater, kommuninnevånare, läsekrets, Sverige
•    Identifikation
Ju mänskligare och större möjligheter till personlig inlevelse
•    Konsekvens
Ju större konsekvenser för en person, företaget, landet, världen
•    Nyttokriteriet
Ju nyttigare och mer lönsam information
•    Aktualitetskriteriet
Ju mer aktuellt desto bättre(hälsa, miljö) trender, att kunna surfa på vågen
•    Goda nyhetskriteriet
95% utgörs av goda nyheter (tro det eller ej)