Trendiga Twitter på nedgång

Den 17 mars presenterade kommunikationskoncernen Intellecta sin undersökning Twitterconsensus 2014 där de kartlagt det svenska användandet av Twitter. Man har även jämfört Sveriges användande med de andra nordiska länderna. Mannen bakom undersökning är Hampus Brynolf, strategichef på Intellecta.

Undersökningen pekar på att intresset för det sociala nätverket Twitter har stannat av jämfört med tidigare år. Populära Twitter har vuxit i användande sedan 2009. Mellan 2011 till 2012 ökade användandet med hela 86 procent. Men nu är alltså trenden på nedgång. Hampus Brynolf menar på att anledningen till att tillväxten stannat av är för att väldigt många redan använder Twitter idag.

Den grupp i samhället där intresset däremot ökar är bland ungdomar. Ungdomar beter sig inte likadant som andra grupper på Twitter, de använder Twitter som en chatt där man följer vänner och bekanta. De följer t.ex. inte politiker eller opinionsbildare – och de följer inte ungdomar. Den så kallade Twittereliten som utgörs av mediefolk och politiker får nu lämna väg åt ungdomarna. Trenden att unga börjar använda Twitter känner man igen ifrån USA där ungdomarna nu är den största gruppen på Twitter.

En faktor till att ungdomar blivit Twitter-användare kan vara för att Facebook blivit mer reklaminriktad och fler medelålders har trädit in på Facebook. Ungdomarna flyr och hittar nya plattformar när föräldrarna hittar dit. Överlag följer Twitter-användare likasinnade. Alltså är du en Twitter-användare och gillar mode, så följer du oftast moderelaterade konton.

Sverige har fler registrerade och aktiva användare på Twitter än våra Skandinaviska grannar. Idag har 17 % av svenska befolkningen Twitter, men 81 % av innehållet står endast 8 % för.

Jennie Bank