Kommunikationsråd till företag

Här följer 6 tips om hur du som företagare eller anställd bör bemöta dina kunder. Följ dem och stärk ditt varumärke redan idag!

 1. Behandla dina kunder rätt och genuint

Det är väl ingen hemlighet att man bör behandla sina kunder väl. Det är dock ändå något man alltid bör ha i åtanke när man interagerar med dem eftersom att glada kunder drar sig inte för att använda sig av ”wom” (word of mouth), vilket innebär att man muntligt sprider vidare positiv information om företaget i fråga till sin omgivning. Detta går dock på båda hållen, negativa intriger mellan företag och kund kan likväl resultera i att information som ställer ditt företag i dåligt dager sprids. Det visar sig exempelvis att majoriteten av kunder som har fått ett bra bemötande och hjälp vid diverse problem tenderar att berätta detta för andra.

2. Var inte påstridig

Det är viktigt att respektera kunderna genom att ge dem utrymme och valmöjligheter. Att bli överöst med erbjudande är sällan uppskattat. Detta är ännu en anledning till att marknadsföra sig med hjälp av content marketing, som breskrivs i föregående artikel. Exemepelvis så kan vi nog alla vara rörande överens om att säljare som ringer till mobilen eller till och med hemtelefonen är ytterst irriterande. Om kunden ska kontaktas måste det vara på ett ödmjukt sätt, och diskutera förutsättningslöst samt att ge dem valmöjligheter.

3. Lyssna alltid

Som i alla relationer är det viktigt att lyssa på varandra. Relationen mellan en kund och ett företag är inte annourlunda. Det är oerhört viktigt att lyssna på vad kunderna har att säga, ta till sig feedback och påvisa att deras röst har blivit hörd. Ditt företag är till för kundernas behov vilket betyder att den formas efter deras efterfrågan. Tar man inte till sig feedback och genomför förändringar i samband med denna kan det gå illa. Marknadsundersökningar med hjäp av enkäter är ett effektivt sätt att få tag i just denna feedback. Men även att ta till sig kommentarer på sociala medier, lyssna på telefonsamtal med kunder, läsa e-mails mm är av värde.

4. Fortsätt att tillfredställa kunden kontinuerligt

Kundservicen bör har en hög standard och fortsätta ge positivt intryck på kunderna. Är kundservicen bra 9/10 gånger kommer med stor sannolikhet denna enda gång när företaget misskötte sig att blir mest ihågkommen. Som i föregående stycke rekommenderar jag även att du gör något av den feedback du fått, förutom att förbättra ditt företag så ger det en känsla av inflytande hos kunden vilket kan stärka er relation.

5. Behandla din kund som en uppskattad partner och med ärlighet

Påvisa att du hyllar relationen ni har och gör allt för att inte få det att verka som att ni står över kunden i något avseende. Det gamla uttrycket ”kunden har alltid rätt” är så sant som det är sagt och borde följas under alla omständigheter. Att vara ärlig är en viktig egenskap alla verksamheter bör efterstärva att besitta. Detta kan göras genom att erkänna misstag, hålla sitt ord och ta ansvar.tips för kommunikation

6. Var transparent

Var alltid genomskinlig och dölj ingenting. Att vara transparent är ett måste i det digitala samhället. Var nogrann med att uttrycka dig rätt och med riklig information kring hela företaget. Råder det misstankar om att du som företagare försöker undanhålla något kan denna skeptis snabbt ta bort intresset för din verksamhet.

Följer du dessa råd samtidigt som du använder en tacksam och vänlig ton är jag övertygad om att dina kunder kommer att förhålla sig positivt inställda gentemot ditt företag så länge inga större misstag sker. Glöm inte att standadisera kommunikationen i hela företaget. Annars kan det bli tvetydiga budskap om kommunikationen skiftar. Alla som är anställda på ett företag bör veta hur de ska kommunicera, vid varje möte eller konversation är det just den personen som pratar för företaget som repesenterar varumärket i sin helhet.

 

Timmy Konneus