Nytt samarbete inom kriskommunikation

Jansäter Kommunikation och Braathens IT Solutions fördjupar sitt inledda samarbete genom att erbjuda en digital plattform för ökad trygghet, säkerhet och effektivare krisberedskap. Tillsammans med Braathens IT Solutions kommer nu Jansäter Kommunikation att aktivt fokusera på införsäljning av plattformen InCaseIT.

”Det fördjupade samarbetet inom krisledning och kriskommunikation ger både Braathens IT Solutions och oss en starkare position på den svenska marknaden. Vi kommer i början av hösten att ha seminarier både i Malmö och Stockholm. Aktuella planerade datum är den 11 september i Malmö och den 12 september i Stockholm. Detta nya krisledningssystem kompletterar våra andra aktiviteter inom kriskommunikation och innebär att vi kan erbjuda en bredare palett från definition av hotbilder, analys och krisstrategier till snabba och lättillgängliga digitala verktyg för både kommunikation och krisledning”, säger en förväntansfull Pia Jansäter, VD Jansäter Kommunikation.

”Jeg ser frem til vårt samarbeid, og vi gleder oss til at noen av de spennende leads Jansäter Kommunikation jobber med nå resulterer i salg. Men mest av alt ser jeg frem til resultatet av vårt samarbeid som dekker gjensidig bruk av hverandres ressurser”, säger Svein Therkelsen, CEO Braathens IT Solutions.

Braathens IT Solutions kommer att stödja Jansäter Kommunikation i arbetet med införsäljningen av programvaran InCaseIT, tillhandahålla utbildning i användning och delta aktivt i försäljningsarbetet. Dessutom kommer Braathens IT Solutions att bidra med sin expertis inom ”emergency response” och erfarenheter av krisledning.

Interaktiv användning

Braathens IT Solutions styrkor består av den nya molnbaserade tekniken och den senaste generationen av verktyg för nödsituationer. Allt baserat på erfarenhet från flera stora flygbolag. Krisledningsplattformen är ett enkelt verktyg för såväl stora kriser vid t ex läckage inom kemiindustrin som för mindre incidenter inom livsmedelsindustrin som exempelvis glasbitar i skorpor.

InCaseIT har utvecklats med fokus på interaktiv användbarhet och erbjuder tre olika sätt att kommunicera med involverade; sms, mobil och mail. Lösningen förenklar arbetet med förberedelser inför nödsituationer och underlättar genomförandet av akuta planer.

Jansäter Kommunikations styrka är att förebygga med riskanalyser för att vara bättre beredd på att kommunicera i en nödsituation på webben, i mobilen och i de sociala medierna med olika målgrupper. Snabbt och enkelt kan organisationens medarbetare få tag i instruktioner och checklistor via sin mobiltelefon.