Kommunikatören 2013

Hammer & Hanborg höll sitt årliga evenemang med presentation av undersökningen kommunikatören den 19 mars på Malmö Börshus med politikern och PR-konsulten Per Schlingmann. En intressant föreläsning som grundade sig i årets ledord Förtroende - vilket är en naturlig följd av förra årets tema Kommunicera i kris.

Kommunikatören handlade detta år mycket kring bemötande av konsumenter och hur man har förtroende för vissa företag men inte andra och vilka faktorer som kan ge upphov till det och hur man arbetar för att bygga och upprätthålla förtroendet i sin organisation.

Förtroende som fundament

Per Schlingmann menar att förtroende fungerar som kommunikationens DNA. Det är avgörande för företagen då det skapar ett fundament utifrån vilket man arbetar runt om kring. Förtroende är något man förtjänar och det är därför viktigt att förstå att konsumenten/mottagaren är dem som definierar företagets trovärdighet, då det är deras uppfattning av företaget som utgör dess egentliga image. I praktiken innebär det att företag bör vara användarorienterade och lyssna till sina konsumenter för att säkerställa en eventuell förtroendekris.

"Öppenhet och transparens är nyckeln till ett förtroendegivande företag.", hävdar Per Schlingmann.

Att man som företag kan motsvara konsumenters förväntningar och agera i samband med vad man kommunicerar. Att visa på öppenhet och autenticitet förmedlar ett förtroende hos konsumenten.

Ta ansvar

Det är inte alltid så simpelt som det låter, och ett flertal företag har svårigheter med att återupprätta förtroende. Hur bör man gå tillväga för att säkerställa sitt varumärke om det någonstans på vägen rubbats av en eller ett flertal incidenter?

"Att ta ansvar är det enda rätta.", menar Per Schlingmann.

Det kan vara av betydelse att man som företag inte enbart förmedlar en bild av sig själv, snarare att man vågar visa en annan mer mänsklig bild, att man har brister men att man är villig att bearbeta dem. Det kan snarare skapa en identifikation hos konsumenten än verka skrämmande.

Schlingmann menar att en förtroendekris inte nödvändigtvis behöver liknas vid en återvändsgränd utan förtroendet kan med hjälp av rätt medel återvinnas. Kommunikationen är en viktigt aspekt i samband med ett sunt agerande. Att ta till sig misslyckande och lära av dem, kan bana väg för ett ännu starkare varumärke.

Kalibrera förväntningarna och leverera!


Text: Cornelia Axelson