Krisseminarium den 7 februari i Malmö

Vi ser att behovet av interaktiv och välfungerande kriskommunikation ökar. Jansäter Kommunikation erbjuder tillsammans med Interaktionsbolaget ett dynamiskt interaktivt system, en mobil kriswebb, som är lätt att uppdatera, användarvänlig och lättillgänglig, helt anpassad efter dina behov.

Lär dig vara digitalt beredd vid kris

Lösningen är inte fler pärmar utan nya digitala verktyg för att bemöta de sociala medierna. Det gäller att snabbt och enkelt kunna ge sin egen version och kunna förmedla den på ett tillförlitligt sätt.

Välkommen att lära dig mer om nya digitala funktioner och vilka ökade möjligheter dessa ger dig i krisarbetet.

Morgonens program

  • Medieattack? Hur gör jag? Förutsägbara mönster av krisjournalistik hjälper dig att planera bättre
  • Vilka digital verktyg och hur använder jag dem i en kris?
  • Molntjänster för kriskommunikation säkra?

Pia Jansäter med lång erfarenhet av kriskommunikation i olika organisationer, berättar om nya digitala och mobila lösningar och verktyg för kriskommunikation. Pia kommer också att ge tips och råd om hur viktigt det är att hålla huvudet kallt i krissituationer.

James Palm Interaktionsbolaget berättar om de nya tjänsterna - mobilapp och kriswebb ur en säkerhetsaspekt och fördelarna med digital mobil användning.

Hjärtligt välkommen!