Igenkänning är nyckelordet

En grafisk profil kan i korthet beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut. Syftet med denna visuella kommunikation är att skapa relationer till målgruppen med hjälp av bildspråk, design, ikoner, logotyper mm. vilket blir allt viktigare i en värld där allt kommunicerar. Det visuella uttrycket är identitetens utsida och ska styras av den grafiska profilen och ett samstämmigt bildspråk för att vårda varumärket. Viktiga frågor är: Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor skall logotypen vara i förhållande till pappersytan?

10 grafiska tips

Vår grafiska designer Miyuki Kazeto har samlat sina 10 bästa tips för hur man arbetar och tänker kring grafiskt arbete.