Igenkänning är nyckelordet

En grafisk profil kan i korthet beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut. Syftet med denna visuella kommunikation är att skapa relationer till målgruppen med hjälp av bildspråk, design, ikoner, logotyper mm. vilket blir allt viktigare i en värld där allt kommunicerar. Det visuella uttrycket är identitetens utsida och ska styras av den grafiska profilen och ett samstämmigt bildspråk för att vårda varumärket. Viktiga frågor är: Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor skall logotypen vara i förhållande till pappersytan?

En grafisk profil skapar stark identitet åt ditt företag

Alla företag har det, vare sig de vill det eller inte, ett varumärke och något som de kallar profil. De allra flesta har också en logotyp, visitkort, skyltar, brevpapper och förmodligen en hemsida. Med hjälp av profilering kan företag förtydliga vad de står för, vem de är och hur de vill bli uppfattade. Detta bildar den bild (eller image) som vi som åskådare får av företaget. Men vi ser kanske inte alltid samma bild som företaget vill sända ut.

Det är viktigt att ha ett gemensamt uttryck för all kommunikation. Detta måste skilja sig från mängden. Nyckelordet är igenkänning. Något som gör att företaget står ut, når ut, och framför allt in i människor. I detta arbete ingår att ta fram en tydlig grafisk profil och ett tydligt bildspråk som särskiljer företaget från andra.

Profilering är arbetsprocessen för att få omvärldens bild av företaget (imagen) att stämma överens med den önskvärda profilen. Det är angeläget att internt se till att det finns en gemensam uppfattning om företagets identitet eller en grund som är gemensam att stå på för de anställda. Bristen på en gemensam uppfattning om varumärkets betydelse kan leda till att de bilder som olika personer har inom ett företag kan krocka med varandra. En form av regelverk som bara går att tolka på ett sätt är önskvärd.

Ett grafiskt regelverk vårdar varumärket

En grafisk profil kan i korthet beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut. Syftet med denna visuella kommunikation är att skapa relationer till målgruppen med hjälp av bildspråk, design, ikoner, logotyper mm. vilket blir allt viktigare i en värld där allt kommunicerar. Det visuella uttrycket är identitetens utsida och ska styras av den grafiska profilen och ett samstämmigt bildspråk för att vårda varumärket. Viktiga frågor är: Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor skall logotypen vara i förhållande till pappersytan?

Kärnvärdena genomsyrar profilen

En grafisk profil kan vara hur omfattande som helst eller i enklaste fall sträcka sig till vilket typsnitt som bör användas. Det viktigaste är att företagets kärnvärden genomsyrar profilen och att man låter en röd tråd vandra i allt man gör. Svårare än så är det egentligen inte. Bryter man mot profilens rekommendationer gör de att varumärket eller företagets profil sakta men säkert försvagas.

Om man vill få större kontroll över den grafiska profilen samlas all information i en pärm eller i ett häfte som kallas "den grafiska manualen". Denna ska fungera som ett värdefull tillskott i det kreativa arbetet och aldrig som en bromskloss. I den grafiska manualen finns information och mallar hur ni ska arbeta med ert varumärke i relation till olika åtgärder. Det innebär att ni kan känna trygghet i att ni i bild kommunicerar värden som stämmer överens med er verksamhet och harmoniserar väl med er grafiska profil.

Textbudskap - profilera vem ni vill vara...och ta er position

Med hjälp av profilering kan företag förtydliga vad de står för, vem de är och hur de vill bli uppfattade. Nu gäller det att även klart och tydligt visa i övergripande textbudskap vad det är företaget erbjuder på ett tilltalande och förståeligt sätt. Att fokusera på inte bara på fördelarna för människor och vilken betydelse de har för människor - utan även på nyttan och "What's in it for me?"

Positioneringen kan beskrivas som en målsättning t ex att alltid nämnas samtidigt med att något annat nämns som företaget vill bli associerat med. Att vara Top-of-mind hos målgruppen kan vara ett mål i sig - att finns i kundernas medvetande, för att ha en chans att bli utvärderad som ett företag med produkter/tjänster värda att köpa/anlita.

En grafisk profil skapar stark identitet åt ditt företag

Den grafiska profilen är alltså hjärnan i ett företags visuella kommunikation. Jansäter Kommunikation har framgångsrikt skapat grafiska profiler åt många företag, både stora och små. Detta är kärnan av vår verksamhet, oavsett om vårt arbete sker på webben, som PR eller i produktionen av trycksaker. Att särskilja sig är inte bara vettigt, det är livsviktigt. Med den grafiska profilen skapar du det första intrycket och detta är ett intryck som är väldigt, väldigt svårt att justera längre fram om du gör fel från början.

Vi hjälper dig att ta fram en profil åt ditt företag som är övertygande, konkurrenskraftig och som sticker ut. Ett varumärke ditt företag kan växa i och som sänder ut rätt signaler om vem ni är och vad ni representerar.

Till Miyukis 10 tips för din grafiska profil >>

Kontakta oss om du är intresserad av våra tjänster eller om du har frågor kring designen av din grafiska profil!

Miyuki Kazeto, grafisk designer, och/eller Pia Jansäter, kommunikationskonsult, telefon 040-97 07 80

I januari berättar vi om värdet av att välja rätt färg på din logotyp och marknadsföring och i februari förklarar vi hur förpackningar blir en förlängning av ett företags visuella identitet.