Vad mediebruset kommer innebära för företag

Din smartphone vibrerar konstant i fickan och bidrar till en konstant stimulering av sinnet.. Alla vill kommunicera och synas, privatpersoner som företag, vilket resulterar i ett intenstivt informationsflöde online. Nyhetens behag (eller förtvivlan) är inte lång eftersom de kommer så pass tätt efter varandra. Vi är idag experter på att sålla och välja ut den information vi vill ta till oss, helt enkelt för att urvalet är så pass stort och omväxlande, ett resultat av dagens mediebrus.

Som företagare är det idag nästan lika viktigt att nå fram genom mediebruset som att erbjuda bra produkter och tjänster(om inte viktigare?). Har konsumenter ingen vetskap om att du finns så ser framtiden mörk ut för din verksamhet. Detta resulterar automatiskt i att alla orgnaisationer kommunicerar med alla verktyg tillgängliga, internet blir uppenbarligen ett självklart val på grund av dess effektivitet.

Man måstet vara unik, något som innebär att informationsflödet inte bara är ihållande utan också bred med all sorts tänkbar information. Detta till följd av att människor försöker nischa sig på den omfattande digitala arenan. För att få en syl i vädret måste man anpassa sig, ibland på ett sätt som man kanske inte egentligen samtycker med. Jag ser det i termer av utbud och efterfrågan, att vara speciell på ett sätt som det finns efterfrågan på kan exempelvis ge god profit.

Detta driver företag, precis som privatpersoner, till att bli mer extrema. Yttrycket ”All PR är bra PR” är dessvärre inte ett tänktesätt som många företag kan anamma. De flesta strävar efter ett gott rykte hos sin publik till skillnad från exempelvis bloggare som möjligtvis enbart vill ha publicitet och inte bryr sig ifall de retar upp någon.

Detta tror jag kommer att resultera i att marknadsföring och PR-åtgärder kommer att bli mer och mer kreativa med tiden eftersom sätten att nischa sig blir färre. Nu menar jag inte att vanliga hederliga rea- erbjudande kommer att försvinna. Men för de företag som verkligen vill förtjäna en större plats i medieutrymmet, kommer nytänkande att vara en nyckel i sammanhanget. Nytänkade har förvisso alltid varit en faktor nödvändig för att nå framgång hos företag, men samtidigt har inte mediebruset och konkurrensen någonsin haft en sådan stor inverkan på arbetsmarknaden. Detta kommer alltså, som tidigare nänmt, antagligen leda till ett mer extremt informationsflöde i framtiden i termer av innehåll och dynamik.

Timmy Konneus