Hör du till de bolag som inte förstår den digitala kommunikationen?

Förstår inte du heller kopplingen mellan digital teknik, innovation och utvecklandet av nya affärsmodeller?
Nej, då är du inte ensam. Helt klart är det svårt med kommunikation, speciellt digital. För de flesta som driver affärer bör det vara självklart att ha en strategi. Men ack, ytterst få svenska bolag har en digital strategi enligt Accenture.

Större svenska företag ligger efter i digitaliseringen jämfört med övriga nordiska länder enligt Accenture, med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Hela 400 företagsledare från Nordens största företag ingick i undersökningen. Jämfört med övriga nordiska bolag tror 60 procent av de svenska bolagen att digitaliseringen kommer att utöva inflytande på deras respektive branscher, men...

Motsvarande siffror i Norge, Finland och Danmark är 74, 95 respektive 77 procent som förstår hur digitaliseringen kommer att påverka utvecklingen.

Du vill väl nå framgång i dina affärer?
Nä, det verkar inte som om svenska företag tänker på detta, inte digitalt i varje fall, eftersom det är bara 17 procent i de svenska bolagen som har en strategi för digitalisering av sina verksamheter. I Danmark har 29 procent en digital strategi på plats, i Finland 26 procent och 25 procent av norska bolag svarar att de har en strategi för digital affärsverksamhet.
 
Vad är det som har hänt?
Enligt undersökningen förstår svenska företag möjligheterna med digitaliseringen men inte hur de ska dra nytta av utvecklingen till att skapa nya intäktskällor. Tänk att vi svenskar en gång var väldigt framstående när det gällde att gå i bräschen för internet och dess utveckling i våra affärsverksamheter. Det här handlar om ett nytt sätt att tänka- att bli varse att få kundens förtroende och intresse för bolagens produkter via nätet.

What’s in it for them?
De traditionella marknadsföringskanalernas betydelse har klingat ut. TV-reklamen ignoreras, människor älskar att ladda ned sina favoriter eller föredrar att titta på filmer via kommersiella tjänster som Netflix. Tidningsreklamen har det inte mycket bättre eftersom läsarna är skickliga på att skumma förbi annonserna till det innehåll som intresserar dem. Även online annonseringen har fått det tuffare eftersom publiken blir alltmer skicklig på att surfa sig fram till den information som gäller för dem.

Vad har du att erbjuda dina förväntansfulla kunder?
Det som framförallt skiljer digital kommunikation från de traditionella (tidningar, broschyrer, etc) är att vi går från envägs- till tvåvägs-kommunikation. Det vill säga att sociala medier bygger på att det inte längre bara är sändaren av ett budskap som dikterar villkoren utan att man skapar innehållet tillsammans. Med detta följer nya möjligheter att interagera och skapa dialog med våra målgrupper.

Dagens kund förväntar sig

  • Medskapande
  • Interaktion
  • Dialog
  • Värdefull info


Du måste bli bättre på konsten att kommunicera med dina kunder och potentiella kunder utan att sälja. Kärnan i detta är en digital strategi och tron att vi levererar konsekvent,  löpande och värdefull information till köparna och att de slutligen belönar oss med sin lojalitet .

Den här strategin används av några av de största marknadsorganisationer i världen, däribland P & G, Microsoft , Cisco Systems och John Deere. Strategin har också utvecklats och utförts av små företag och butiker runt om i världen. Varför ? Eftersom det fungerar.

Content is king!
Se över ditt innehåll i de digitala medierna utifrån en strategi

Marknadsföring är omöjligt utan bra innehåll. 
Oavsett vilken typ av strategi och marknadsföringstaktik du använder, bör innehållsmarknadsföring vara en del av din process, inte separat. Enligt Roper Public Affairs, föredrar 80 procent av beslutsfattare att få företagsinformation i en serie artiklar hellre än i en annons. 70 procent säger att innehållet i de digital medierna får dem att känna det säljande företaget bättre, och  60 procent säger att företagets innehåll hjälper dem att fatta bättre produktbeslut. 

Tänk på detta - vad händer om dina kunder längtar och ser fram emot att få din marknadsföring i de digitala kanalerna?

Ta och ryck upp dig!
Eftersom du inte har hängt med innan kan du ta det lugnt i sommar, och lägga på ett kol i höst, för att inte bli omsprungen.

Kanske till och med vara ödmjuk och skaffa en utbildning!

Här kan du läsa hela artikeln från Veckans Affärer, Publicerad 2015-06-05 10:08 av Accenture