Politiker i digitala medier?

Även våra politiker har svårt med digital kommunikation. Kommunikation är svårt, även om vi ständigt kommunicerar, medvetet eller omedvetet. En grupp som vi alla granskar och har åsikter om, är hur politikerna kommunicerar. Förväntningar är höga, oavsett om de kommunicerar i TV eller via de sociala medierna. I Internetworld har Paulina Modlitba Söderlund, moderator för Webbdagarna, påpekat att våra politiker måste bli bättre på digitala medier.


Det är skönt att man inte bara själv tjatar om vikten av att förstå de digitala medierna och lära sig använda dem. Politiker måste veta vad som förväntas av dem på en förändrad mediekarta. Dessa om några behöver verkligen föra en medborgardialog i alla kanaler, även de digitala.

Men ibland blir jag lite upprörd, över allt snack om digitala medier. Dessa är helt enkelt kanaler eller tänkbara vägar att nå olika sorters målgrupper, varken mer eller mindre. Obegripligt är dock, varför politikerna har missat att även de måste hänga med. Digitala kanaler är precis lika viktiga att hålla koll på som t ex TV, radio och tidningar m.m. för att nå ut och föra en dialog med målgrupperna. Vad som diskuteras bland gemene man och är en ”snackis” i medierna kan också bli en buzz på internet, som kan eskalera till en kris och som man måste kommunicera inte bara i traditionella kanaler.

Det som jag alltid har förespråkat, omvärldsbevakning, gäller även för de sociala medierna. Hur ser din närvaro ut i TV, i tidningarna, på bloggarna, Facebook, Twitter? Har du full kontroll över vad som sägs om dig på nätet? Har du förberett dig på och kan du kommunicera digitalt?

Var hellre ödmjuk och lär dig på en kurs hur du ska kommunicera i digitala kanaler för att bli framgångsrik i din kommunikation. Samma ovisshet och rädsla fanns på sin tid när internet kom. Fråga mig, jag var med. De allra flesta klarade av att lära sig använda internet och vad de skulle skriva i mailen.

Det är väl allmänt känt att nyheter ska betraktas med viss skepsis. Så har det väl alltid varit ända sedan någon påstod att jorden var rund, när alla andra var övertygade om att den var platt.

Paulina Modlitba Söderlund för ett intressant resonemang i Internetworld, vilket jag rekommenderar er att läsa >>