Nytt år, nya utmaningar och nya möjligheter

Vi vill med detta nyhetsbrev tacka alla kunder, samarbetspartners, leverantörer med flera som vi kommit i kontakt med av någon anledning. Du kommer inte att bli kontaktad fler gånger.

Från och med i år 2020 lämnar vi helt och hållet våra verksamheter - Jansäter Kommunikation och Kriskommukikation.nu. Vi fokuserar till 100 % på vår hobby sen många år tillbaka, att renovera och sälja retromöbler och miljövänlig färg.
OBS! Hemsidorna och Facebook ligger uppe ett tag till. Om någon är intresserad av att köpa kriskommunikation.nu, så hör av dig.

Om du är nyfiken på vår nuvarande verksamhet, som du hittar på e-shoppen www.gretro.se eller i vår butik GRETRO, är du välkommen att besöka oss på Roslins väg 14 i Malmö.

Vi önskar er alla ett framgångsrikt och glädjefyllt år 2020!

Lycka till i framtiden!

Vi har fortfarande samma telefonnummer och om ni händelsevis vill höra av er:
Pia 0709-83 77 80
Anders 0708-88 19 37

Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instagram: @gretrodesign

10 goda råd till talare

Oavsett vad det är du ska säga och till vem, kan det många gånger vara bra att vara en medveten "kommunikatör". Grunden till att lyckas kommunicera så att andra förstår är att du kan balansera dina kommunikationssignaler. Även om du har ett fantastiskt budskap har både rösten och kroppsspråket betydelse när du kommunicerar.

Grunden till framgång är förberedelser, träning och åter träning. Ju fler gånger du ställer dig på "scen" desto säkrare kommer du att bli. Och med självförtroendet når du framgång.
1.    Förberedelse i god tid

2.    Analysera målgruppen

3.    Öva på inledning – avslutning

4.    Koncentrera dig på vilket/vilka budskap du ska framföra, helst inte med än 3 budskap

5.    Strukturera anförandet

6.    Skapa god relation till åhörarna

7.    Använd rösten dynamiskt

8.    Använd kroppsspråket effektivt

9.  Träna på att bemästra nervositet

10. Gör intryck –  bli ”oemotståndlig” förmedla känsla, humor, kunskap, allvar, personlighet

Ditt intryck är din bästa tillgång i livet

Du ska både äta god mat i jul och kommunicera med dina nära och kära. Kanske en ryslig känsla för vissa. Genom att medvetandegöra ditt framträdande och din personlighet kan du vinna personernas förtroende och respekt. Om du förstår vilket intryck du gör på andra människor får du en mycket större potential att bearbeta.

Kom till vårt AW så får du veta mer...

Hur fångar du lyssnaren?

Vad är ett personligt varumärke?
Vad är kommunikationssignaler?
Hur gör jag för att fånga lyssnaren?

Med dessa tre budskap föreläste Pia Jansäter på en Inspirationsdag för ett 20-tal ”säljare” av produkter från Forever i början av juni. Att fånga lyssnaren kan ibland vara lika svårt som att fånga en fjäril. Om du är allt för burdus krossar du fjärilen och samma kan bli resultatet med lyssnaren om du inte förberett dig på hur du ska göra och varför lyssnaren ska vara uppmärksam på dig. Alla var lika nyfikna och det blev en lyckad och givande timme på Ringsjöstrand.

Tio goda råd om du ska göra en oförglömlig presentation

1.    Förbered dig i god tid
2.    Analysera målgruppen
3.    Öva på inledning – avslutning
4.    Koncentrera dig på vilket/vilka budskap du ska framföra, inte mer än 3 budskap
5.    Strukturera anförandet
6.    Använd rösten dynamiskt
7.    Använd kroppsspråket effektivt
8.    Träna på att bemästra nervositet
9.    Förmedla känsla, humor, kunskap, personlighet
10.   Visa din passion –  bli ”oemotståndlig”

Om du och din avdelning, förening eller annan grupp vill ha en inspirationstimme med Pia så tveka inte och kontakta henne.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 0709-83 77 80

Gå även in och lär mer på webben Presentera tydligare med våra fyra nya program >>

 

Politiker i digitala medier?

Även våra politiker har svårt med digital kommunikation. Kommunikation är svårt, även om vi ständigt kommunicerar, medvetet eller omedvetet. En grupp som vi alla granskar och har åsikter om, är hur politikerna kommunicerar. Förväntningar är höga, oavsett om de kommunicerar i TV eller via de sociala medierna. I Internetworld har Paulina Modlitba Söderlund, moderator för Webbdagarna, påpekat att våra politiker måste bli bättre på digitala medier.

Röst och personlighet

Specialkurs med fokus på röst och personlighet

Detta är en specialkurs för dig som vi träffade den 30 april eftersom efterfrågan var så
stor på fördjupning av rösten. På denna extrakurs får du möjlighet att utforska dina
olika kommunikationssignaler i relationer till ditt varumärke (din personlighet).

Maria Bazcynski hjälper dig att på ett lustfyllt och roligt manér hitta rösten som
håller och ger tyngd åt dina budskap med hjälp av bl a chakran. Genom att lära
känna din röst finner du dig själv och dina unika energier. Rösten är en läkande kraft
eftersom ljud består av vibrationer eller svängningar som påverkar hela kroppen och skapar
resonans. Om du då lär dig att styra ljudets kraft kan du via resonansen i din kropp hela och
läka ditt sinne.

Pia Jansäter lär dig att med dig medveten närvaro landa lugnt i ditt ethos, och hur du kan använda din
personlighet i talet. Att ha ett starkt ethos innebär att du skapar tillit för dig som talare. Du lär dig också att
påverka mottagarnas hjärnor och hjärtan med hjälp av ”pathosargument” som associationer (färger, bilder,
kläder, symboler, bilder etc) som väcker känslor hos publiken.
Röstanalys ingår!

• Hur du nyanserar din röst (röstläge, tonfall, hastighet m.m.)
• Hur du uppnår balans i kroppens energisystem.
• Hur du får större säkerhet att tala till mottagarna genom att använda ethos, pathos och logos på ett
effektivt sätt.

Halvdagskurs: 3,5 timmar torsdagen den 11 juni kl 9-12.
Specialpris: 800 kr exkl. moms per person inkl kursmaterial och fika. Ordinarie pris: 1 500 kr


Samma dag erbjuder under eftermiddagen följande kurs som fortsättning

 

Är du osäker inför publik?

Vill du behålla publikens intresse?
Blir din röst hes och trött när du talar?
Tycker du det är svårt att hitta en röd tråd i ditt framträdande?

Under en halvdag lär du dig grunderna i kommunikationsprocessen och hur du
kan styrka dina ståndpunkter. Röst och kroppsspråk i balans med ditt budskap
lyfter fram din personliga framtoning och ger en övertygande presentation.
Du som använder rösten i ditt dagliga arbete kan göra en investering för fram-tiden. Alla får
personlig röstanalys och feedback.

• Röst- och andningsteknik – grunden för en funktionell rösthantering
• Grundkommunikation
• Skapa harmoni i kropp och själ
• Röst-, ljud och talövningar
• Retorikövningar och olika modeller för användning i tal, presentationer, försäljning etc
• Iscensättningen av framförandet
Halvdagskurs: 4 timmar, torsdagen den 11 juni kl 14-18.
Pris/deltagare: 1 495 kr exkl inkl kursmaterial och fika

ANMÄLAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0709-83 77 80
OBS! om du väljer båda kurserna får du ett specialpris: 2 000 kr exkl moms

Avbokningsregler för Jansäter Kommunikations utbildningar

  • Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.
  • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildnings- företaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  • Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.


Fastställt vid Utbildningsföretagens Förenings, numera SAUF, styrelsemöte den 20 november 2001.